24.11.2020 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Logo

Szanowne Siostry I Bracia Kurkowi ZKBS R.P.

Będąc członkami Bractw Kurkowych wchodzących w skład Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej tworzymy jednocześnie wspólnie wielką rodzinę strzelców europejskich w ramach Europejskiej Organizacji Strzelców Historycznych - EGS. Nasze organizacje zarówno ZKBS R.P. jak i EGS w sposób szczególny dotknął czas pandemii z jaką wspólnie walczymy na całym świecie. Z uwagi na obostrzenia jakie nakładają władze poszczególnych państw europejskich działania naszych organizacji polegające między innymi na wspólnych spotkaniach czy zjazdach w obecnym czasie są wręcz niemożliwe. Dodatkowo planowanie działania na przyszłość na nadchodzący 2021 rok wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią stają się nieprecyzyjne i trudne do przewidzenia.

Zdając sobie sprawę, że część z Was wiernych uczestników cyklicznych spotkań strzelców historycznych z całej Europy z wyprzedzeniem planuje swoje wyjazdy pragnę podzielić się z Wami informacjami jakie otrzymaliśmy z Europejskiej Organizacji Strzelców Historycznych EGS dotyczących możliwych działań w nadchodzącym 2021 roku. Poniżej załączam pismo, jakie wpłynęło do naszego Zjednoczenia od władz EGS-u, które pozwoli Wam zapoznać się z sytuacją i planowanymi działaniami na forum europejskim.

W najbliższym czasie członkowie ZKBS R.P. otrzymają zamierzenia jakie chciałby realizować Zarząd ZKBS R.P. w czasie pandemii w nadchodzącym 2021 roku w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Na dzień dzisiejszy biuro zjednoczenia działa normalnie realizując swoje zadania wobec członków naszej organizacji, a także zadania wynikające z jego działalności wobec organów administracyjnych. Odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie rejestracji w KRS-ie z udziałem członków Zarządu na której Sąd przesłuchał obecnego Prezesa Zarządu. Sąd zwrócił się do Zarządu o przesłanie dodatkowych dokumentów dotyczących Kongresu w Jarocinie i Nadzwyczajnego Zjazdu w Sypniewie, które zostały złożone przez pełnomocnika. Aktualnie oczekujemy na wyznaczenie terminu drugiej rozprawy, która nie odbyła się w dniu 17.11.2020r z powodu choroby sędziego.

Z Brackim pozdrowieniem

Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej


Poniżej pismo EGS


Pismo EGS

Pismo EGS

Pismo EGS