Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitrues

24.11.2020 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Logo

Szanowne Siostry I Bracia Kurkowi ZKBS R.P.

Będąc członkami Bractw Kurkowych wchodzących w skład Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej tworzymy jednocześnie wspólnie wielką rodzinę strzelców europejskich w ramach Europejskiej Organizacji Strzelców Historycznych - EGS. Nasze organizacje zarówno ZKBS R.P. jak i EGS w sposób szczególny dotknął czas pandemii z jaką wspólnie walczymy na całym świecie. Z uwagi na obostrzenia jakie nakładają władze poszczególnych państw europejskich działania naszych organizacji polegające między innymi na wspólnych spotkaniach czy zjazdach w obecnym czasie są wręcz niemożliwe. Dodatkowo planowanie działania na przyszłość na nadchodzący 2021 rok wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią stają się nieprecyzyjne i trudne do przewidzenia.

Zdając sobie sprawę, że część z Was wiernych uczestników cyklicznych spotkań strzelców historycznych z całej Europy z wyprzedzeniem planuje swoje wyjazdy pragnę podzielić się z Wami informacjami jakie otrzymaliśmy z Europejskiej Organizacji Strzelców Historycznych EGS dotyczących możliwych działań w nadchodzącym 2021 roku. Poniżej załączam pismo, jakie wpłynęło do naszego Zjednoczenia od władz EGS-u, które pozwoli Wam zapoznać się z sytuacją i planowanymi działaniami na forum europejskim.

W najbliższym czasie członkowie ZKBS R.P. otrzymają zamierzenia jakie chciałby realizować Zarząd ZKBS R.P. w czasie pandemii w nadchodzącym 2021 roku w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Na dzień dzisiejszy biuro zjednoczenia działa normalnie realizując swoje zadania wobec członków naszej organizacji, a także zadania wynikające z jego działalności wobec organów administracyjnych. Odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie rejestracji w KRS-ie z udziałem członków Zarządu na której Sąd przesłuchał obecnego Prezesa Zarządu. Sąd zwrócił się do Zarządu o przesłanie dodatkowych dokumentów dotyczących Kongresu w Jarocinie i Nadzwyczajnego Zjazdu w Sypniewie, które zostały złożone przez pełnomocnika. Aktualnie oczekujemy na wyznaczenie terminu drugiej rozprawy, która nie odbyła się w dniu 17.11.2020r z powodu choroby sędziego.

Z Brackim pozdrowieniem

Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej


Poniżej pismo EGS


Pismo EGS

Pismo EGS

Pismo EGS