Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitesuk

Życzenia

Siostry i Bracia Kurkowi

Zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia, które dla każdego z nas są świętami rodzinnymi, pozwalającymi wspólnie z najbliższymi cieszyć się z narodzenia Zbawiciela. Jako członkowie organizacji, której jednym z celów jest kultywowanie i przestrzeganie wartości chrześcijańskich, Bracia Kurkowi w ramach swoich podstawowych organizacji zasiadają wspólnie do wieczerzy łamiąc się opłatkiem i składając życzenia. Ta wspaniała tradycja jednocząca nas wszystkich przy wspólnym stole wielokrotnie na przestrzeni wieków istnienia naszej organizacji była naruszana z uwagi na działania wojenne, bądź okupację naszych ziem. Także dzisiaj będąc w okresie walki z pandemią doświadczamy szeregu ograniczeń, które nie pozwalają nam kultywować naszych zwyczajów i tradycji wspólnych spotkań i biesiad w tak ważnym dla nas okresie świąt Bożego Narodzenia. Jako spadkobiercy szczytnych idei obrony obywateli tego państwa, wykażmy się postawą godną brata kurkowego w przestrzeganiu obostrzeń wprowadzonych dla ochrony jego obywateli. Niech nasza postawa będzie wkładem naszych szeregów w ochronę najwyższych wartości, jaką jest ludzkie życie i poszanowanie godności drugiego człowieka. Chociaż przyjdzie nam przeżywać ten szczególny czas związany ze świętami Bożego Narodzenia poza szeregami brackimi, chciałbym, aby każdy z nas miał poczucie naszej wspólnoty i wierności naszym ideałom. Niech ten okres narodzenia Zbawiciela będzie dla nas sygnałem do zastanowienia nad naszymi postawami w działaniach w ruchu brackim, przemyśleń wartości, jakie spoczywająna naszych barkach, a także nadziei na lepsze wspólne jutro w zjednoczonych szeregach brackich.

Jako Prezes Zjednoczenia, w imieniu własnym oraz Zarządu Zjednoczenia, chciałbym złożyć na ręce każdego z członków naszej organizacji życzenia zdrowia, spokoju, wiary i nadziei. Wierzę, że osobista odnowa każdego z nas związana z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa będzie początkiem odnowy naszych szeregów brackich w imię wartości niesionych przez stulecia od momentu ich powstania.

Prezes Zarządu
Zjednoczenia Kurkowy Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Polskiej
Krzysztof Wojciech Larski

 

 

Poznań 2020.12.22.