Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

02.09.2023. Turniej strzelecki o tytuł Króla Żniwnego SBK Grodu Jelcz-Laskowice

Czytaj więcej...Informuję, że w dniu 02.09.2023r. w Parku Strzeleckim Matczyna Góra przy ul. Turniejowej odbył się turniej strzelecki o tytuł Króla Żniwnego SBK Grodu Jelcz-Laskowice. Tradycja strzelania o ten tytuł sięga wieku XIX i nawiązuje do święta plonów. Najpopularniejsza była wśród ludności pochodzenia wiejskiego.

16.09.2023. BRATERSTWO I PRZYJAŹŃ

Czytaj więcej...W sobotę 16 września 2023r, w siedzibie Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego, będącej zarazem siedzibą Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, miało miejsce miłe spotkanie. Hetman Bractwa Bytomskiego Brat Jan Świgost, pełniący jeszcze niedawno funkcję Prezesa Okręgu Śląskiego zorganizował z okazji swoich 80 –tych urodzin uroczystą kolację.

10.09.2023.TURNIEJ STRZELECKI Z OKAZJI DNI TARNOWSKICH GWARKÓW 2023r

Czytaj więcej...Na zaproszenie Brata Hetmana Sylwestra Dubasa i Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, w dniach 9-10 września 2023r członkowie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w osobach - Prezesa Zjednoczenia Brata Lecha Magnuszewskiego oraz Sekretarza Zjednoczenia Brata Januarego Bątkiewicza uczestniczyli w Turnieju Strzeleckim, a także w dorocznym pochodzie historycznym ulicami miasta, z palbą z armat i broni czarnoprochowej.

13.05.2023. Turnieje strzeleckie w Jelczu-Laskowice

Czytaj więcej...W imieniu Zarządu SBK Grodu Jelcz-Laskowice, z dużą radością i wielką satysfakcją informuję, że w dniach 06 i 13.05.2023r. w Parku Strzeleckim – Matczyna Góra przy ul. Turniejowej w Jelczu-Laskowicach, miały miejsce dwa prestiżowe turnieje strzeleckie.
W dniu 06.05.2023r. odbył się turniej o tytuł Króla Kurkowego SBK Grodu Jelcz-Laskowice AD 2023. Zgodnie z postanowieniami statutu, bieżący rok, jest rokiem, w którym Królem SBK zostaje Brat wyróżniający się szczególnymi zasługami dla rozwoju Bractwa, w rozbudowie infrastruktury strzeleckiej i rekreacyjnej, jak również dla realizacji innych potrzeb, których z punktu widzenia funkcjonowania Bractwa jest sporo i nie sposób ich wszystkich wymienić w jednym zdaniu. Na wniosek Zarządu Bractwa, przy akceptacji walnego zebrania członków, jednogłośnie Królem z wyboru, został Brat Bogdan Stryjewski.

 

9.05.2022 r. Wybory KBS w Pszczynie

Czytaj więcej...W Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Pszczynie nastąpiła zmiana warty we władzach. W sobotę 26 marca 2022 r., w historycznej siedzibie przy ul. Katowickiej w Pszczynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebrani podsumowali ostatni okres działalności i wybrali nowe władze na trzyletnią kadencję. Podsumowanie dotyczyło nietypowego, bo dwuletniego okresu spowodowanego ograniczeniami pandemicznymi i brakiem możliwości zorganizowania walnego zebrania w 2021 r.

27.08.2021. Turniej o tytuł Króla Kurkowego SBK Grodu Jelcz-Laskowice AD 2021

Czytaj więcej...Miło mi przekazać wiadomość, że w sobotę, dnia 31.07.2021r. w Parku Strzeleckim – Matczyna Góra przy ul. Turniejowej w Jelczu-Laskowicach, odbył się kolejny turniej strzelecki o tytuł Króla Kurkowego SBK Grodu Jelcz-Laskowice AD 2021. Pierwotnie turniej był zaplanowany na miesiąc maj, jednak z powodu obowiązujących obostrzeń pandemicznych, w trosce o zdrowie uczestników oraz zaproszonych gości, Zarząd Bractwa zdecydował o jego przełożeniu na termin późniejszy.

22.08.2021. 25-lecie Okręgu Śląskiego ZKBS RP w Pszczynie

Czytaj więcej...W niedzielę, 22 sierpnia 2021 r. w Pszczynie odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia reaktywowania Śląskiego Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i intronizacja króla kurkowego AD 2021. Uroczystość swoim patronatem objęli marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, starosta pszczyński Barbara Bandoła i burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

21.08.2021. Zarząd ZKBS RP w Pszczynie

Czytaj więcej...W Pszczynie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Przewodniczył prezes Krzysztof Larski.

16.08.2021. Zaproszenie na 25-lecie Okręgu Śląskiego

Czytaj więcej...W Pszczynie w dniach 21-22 sierpnia odbędą się obchody jubileuszu 25 lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego i intronizację króla kurkowego AD 2021 KBS Pszczyna.

8.08.2021. Zaproszenie do Pszczyny

Brat Piotr Furczyk pisze: Drogie Siostry i Szanowni Bracia.
Zapraszamy do Pszczyny w dniach 21-22 sierpnia na obchody jubileuszu 25 lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego i intronizację króla kurkowego AD 2021 KBS Pszczyna

20.06.2021. Zawody o Puchar Hetmana KBS w Witkowie

Czytaj więcej...W dniu 19 czerwca 2021 r. na Sportowej Strzelnicy Pneumatycznej w Hali Widowiskowo - Sportowej w Witkowie przy ul. Czerniejewska 14, w ramach XXII Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w tenisie stołowym, odbyły się VIII otwarte zawody z karabinka pneumatycznego „O Puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie”.

8.05.2021 r. Wieści z Okręgu Śląskiego ZKBS R.P.

Czytaj więcej...

8 maja 2021 r. na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Głogówku w ramach obchodów 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP odbył się Turniej Strzelecki na Otwarcie Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego ZKBS RP.

02.12.2020.Pogrzeb śp. ppłk Stanisława Szuro

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pochowano zmarłego w wieku 100 lat ppłk. Stanisława Szuro, świadka epoki, żołnierza, więźnia politycznego Niemców i komunistów, pedagoga.

04.12.2020. Msza święta z okazji święta artylerzystów

W dniu św. Barbary, 4 grudnia o godz. 8:00, w Katedrze Gliwickiej odbędzie się Msza św. z okazji święta patronki górników i artylerzystów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. Mszę św. odprawi metropolita gliwicki ks. biskup Jan Kopiec.

25.05.2020 r. Wsparcie dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Kolejna inicjatywa wsparcia służby zdrowia. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie przekazało 1500 zł ze składek członkowskich na wsparcie dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

22.04.2020 r. Pomoc dla ratowników od Bractwa w Rybniku

Z satysfakcją informujemy, iż wypełniając statutowy obowiązek dbania o bezpieczeństwo nas, Obywateli Ziemi Rybnickiej, rozpoczęliśmy akcję NA RATUNEK RATOWNIKOM, reagując na niezaspokojone, a niezbędne potrzeby rybnickich ratowników. Pomoc ma dotyczyć wyposażenia ich w urządzenia potrzebne, a nawet niezbędne w bezpiecznym przez nich wykonywaniu pracy.

7.04.2020 r. Wsparcie dla szpitala we Wrocławiu

Na braci z Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia zawsze można liczyć! Jak nam przekazał brat Zbigniew Wierzbicki, Hetman Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia, 28 marca 2020 r. Zarząd tego Bractwa podjął decyzję o wsparciu walki z epidemią. Bracia przekazali kwotę 4.700 zł na rzecz szpitala przy ul. Koszarowej, który jest centrum walki z koronawirusem we Wrocławiu.

28.11.2019 r. Jan Świgost - prezesem Okręgu Śląskiego

Czytaj więcej...Pragnę w imieniu Okręgu Śląskiego poinformować, że w dniu 23.11.2019.r odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Okręgu Śląskiego z siedzibą w Bytomiu.

26.11.2019 r. Turniej o tytuł Króla Okręgu Śląskiego BK RP w Jelczu-Laskowicach

Czytaj więcej...Miło nam poinformować, że w dniu 12.X.2019r. w malowniczej scenerii Parku Strzeleckiego - Matczyna Góra w Jelczu-Laskowicach odbył się turniej o tytuł Króla Kurkowego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Na strzelnicę bracką zjechała i szlachetnej rywalizacji poddała się liczna grupa wyborowych strzelców z kilkunastu Bractw stowarzyszonych w Okręgu Śląskim.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


VII OKRĘG ŚLĄSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego w Bytomiu * http://www.bkgb.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweGroduBytomskiego/
2 Kurkowe Bractwo Strzeleckie Miasta Ruda Śląska http://bractwokurkowe.rsl.pl/  
3 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie http://kurkowe.pl/ https://www.facebook.com/KbsPszczyna/
4 Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia we Wrocławiu   https://www.facebook.com/Bractwo-Kurkowe-Miasta-Wroc%C5%82awia-477906738940489/
5 Bractwo Strzeleckie w Żorach http://www.kbszory.pl/ https://www.facebook.com/kbszory/
6 Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika w Rybniku http://bractwokurkowe.rybnik.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweRybnik/
7 Bractwo Kurkowe Miasta Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach http://www.kbs.tgory.pl/ https://www.facebook.com/tarnogorskie.bractwo.kurkowe/
8 Bractwo Kurkowe „Husarz” we Wrocławiu http://www.bractwokurkowehusarz.wroclaw.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweHusarz/
9 Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice    
10 Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Raciborzu http://www.bractwokurkowe.cba.pl/ https://www.facebook.com/Raciborskie-Kurkowe-Bractwo-Strzeleckie-1886389781442826/
11 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mikołowie   https://www.facebook.com/bractwomikolow/
12 Głogowskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Głogowie http://bractwokurkowe.glogow.pl/  
13 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Nysie   https://www.facebook.com/Kurkowe-Bractwo-Strzeleckie-w-Nysie-331033443575553/
14 Katowickie Bractwo Kurkowe w Katowicach http://kbk.katowice.pl/  
15 Bractwo Strzeleckie w Głogówku http://bractwoglogowek.pl/ https://www.facebook.com/Bractwo-Strzeleckie-w-G%C5%82og%C3%B3wku-114349158903959/
16 Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego w Zabrzu https://bractwokurkowezabrze.org/ https://www.facebook.com/kurkowebractwozabrze/