Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitesuk

01.10.2022 r. Posiedzenie Zarządu Zjednoczenia w siedzibie SPATiF w Łodzi

Czytaj więcej...W dniu 1 października br. Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej odbył swoje planowe posiedzenie w mieście Łodzi. Zebraniu przewodniczył br. Krzysztof Larski - prezes Zarządu. Przybyłych gości powitał Ignacy Ścibiorek starszy Bractwa Kurkowego w Łodzi.

XX Europejskie Spotkania Historycznych Strzelców w Deinze w Belgii

Czytaj więcej...W niedzielę 21. sierpnia br. zakończyły się jubileuszowe XX. Europejskie Spotkania Historycznych Strzelców. Wielkie święto historycznych strzelców z 10 krajów Europy (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja, Polska i Ukraina ) odbywało się w Deinze – mieście położonym w Regionie Flandrii w prowincji Flandria Wschodnia.

13.08.2022 r. Jerzy Wypych Królem 100-lecia ZKBS RP

Czytaj więcej...Szanowni Bracia, miło mi zakomunikować, że sobotnie uroczystości związane z setną rocznicą zjednoczenia ruchu brackiego na ziemiach odrodzonej Rzeczypospolitej były wyrazem naszej jedności. Strzelanie podczas imprezy było możliwe dzięki wydatnej pomocy której udzielili:  Marcin Piech KBS Pszczyna, Mariusz Thomas KBS Chełmno, Leszek Waligóra i Jacek Wicher  KBS Tarnowskie Góry. Podczas zbiórki na transport samochodu dla Ukrainy zebraliśmy 1020 PLN.

 

13.08.2022 r. Fotoreportaż z obchodów 100-lecia ZKBS RP cz. 5

Czytaj więcej...W sobotę 13 sierpnia 2022 r. w Poznaniu odbyły się uroczystości rocznicowe 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Delegacje bractw wpisywały się do Księgi Pamiątkowej, a strzelcy starali się strącać kury.

Fotoreportaż cz. 5.

13.08.2022 r. Fotoreportaż z obchodów 100-lecia ZKBS RP cz. 4

Czytaj więcej...W sobotę 13 sierpnia 2022 r. w Poznaniu odbyły się uroczystości rocznicowe 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Część bracka odbyła się na Szelągu.

Fotoreportaż cz. 4.

13.08.2022 r. Fotoreportaż z obchodów 100-lecia ZKBS RP cz. 3

Czytaj więcej...W sobotę 13 sierpnia 2022 r. w Poznaniu odbyły się uroczystości rocznicowe 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Część oficjalna odbyła się na Placu Kolegiackim.

Fotoreportaż cz. 3.

13.08.2022 r. Fotoreportaż z obchodów 100-lecia ZKBS RP cz. 2

Czytaj więcej...W sobotę 13 sierpnia 2022 r. w Poznaniu odbyły się uroczystości rocznicowe 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Delegacje Bractw Kurkowych z 84 sztandarami uczestniczyły we Mszy św. w intencji Bractw Kurkowych koncelebrowanej przez JE. AB Stanisława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego.

Fotoreportaż cz. 2.

13.08.2022 r. Fotoreportaż z obchodów 100-lecia ZKBS RP cz. 1

Czytaj więcej...W sobotę 13 sierpnia 2022 r. w Poznaniu odbyły się uroczystości rocznicowe 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej.

Fotoreportaż cz. 1.

13.08.2022 r. Obchody 100-lecia Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP

Czytaj więcej...

Sto lat temu w sali poznańskiego "Bazaru" spotkało się 133 delegatów w przeważającej mierze z terenu Wielkopolski i powołali Zjednoczenie Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski, przyjmując równocześnie pierwszy statut. 26 września 1925 roku na trzecim zjeździe ogólnopolska organizacja bractw kurkowych przyjęła nazwę „Zjednoczenie Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej”.

13.08.2022 r. Program obchodów 100-lecia Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP

Czytaj więcej...Siostry i Bracia Kurkowi ZKBS RP
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej zwraca się do swoich członków z prośbą o czynny udział w obchodach 100 rocznicy powstania naszego Zjednoczenia, które odbędą się dnia 13 sierpnia 2022 r. w Poznaniu. Prosimy o przybycie Prezesów bractw członkowskich wraz z Pocztami Sztandarowymi. Niech wspólne obchody jubileuszu 100-lecia powstania naszej organizacji będą wyrazem jedności i siły ruchu bractw kurkowych w Rzeczpospolitej Polskiej.
Relacja na żywo z uroczystości w Poznaniu 13.08.2022 r. pod adresem: https://www.facebok.com/zkbsostrow

21.07.2022 r. Informacje dotyczące spotkania w Deinze

Czytaj więcej...Informacje dotyczące spotkania strzelców historycznych w Deinze (Belgia), 19-21 sierpnia 2022.

 

13.08.2022 r. Regulamin strzelania do kura jubileuszowego.

Czytaj więcej...

1. Strzelający oddają po jednym strzale według listy. Kolejność strzelających na liście wynika z losowania.
2. Kur jubileuszowy jest umieszczony na pionowej żerdzi na której to jest oznaczone miejsce trafień i strzelać można wyłącznie w okolice tego punktu a nie w rzeźbionego kura.

1.07.2022 r. Apel strzelmistrza ZKBS RP

Czytaj więcej...Szanowni bracia, w tym roku odbędą się uroczystości związane z setną rocznicą zjednoczenia ruchu brackiego na ziemiach odrodzonej Rzeczypospolitej. Podczas uroczystości organizowanych 13.08.2022 r. w Poznaniu, w Parku Szelągowskim odbędzie się strzelanie do kura o tytuł Króla 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Apel prezesa Krzysztofa Larskiego w sprawie wątpliwych zaproszeń

Prezes Krzysztof Larski, w związku z zaproszeniem na obchody 1050 rocznicy bitwy pod Cedynią, rozsyłanym przez „Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich” apeluje o wzięcie pod rozwagę zasadność udziału w tych uroczystościach.

Niżej list prezesa Krzysztofa Larskiego:

5.04.2022 r. Informacja strzelmistrza ZKBS RP w sprawie Deinze

Czytaj więcej...

Dotyczy: udziału w europejskich strzelaniach królewskich w Deinze 'Belgia.

Kurkowe Bractwa Strzeleckie zrzeszone w ZKBS RP

       Wielkimi krokami zbliża się termin XX Europejskiego Spotkania Strzelców Historycznych EGS w Deinze w Belgii. Jak wszyscy wiemy, termin Spotkań został przesunięty o rok ze względu na sytuację epidemiczną. Stwarza to nową sytuację w wyborze kandydatów do strzelań królewskich podczas XX ETS’2021. Kandydatami zgłaszanymi przez Bractwa, Okręgi mogą być królowie lat 2018-2020. Taki termin został ustalony na posiedzeniu EGS 25.03.2022 r., ponadto przypominamy, że w turnieju nie mogą brać udział osoby, które jako królowie 2018, brały udział w ostatnim XIX Europejskim Strzelaniu Królewskim w Leudal.

1.03.2022 r. Apel ZKBS RP w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Czytaj więcej...

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej

Związek stowarzyszeń, rok powstania 1922


Siostry i Bracia Kurkowi Rzeczypospolitej Polskiej !!!

Jesteśmy świadkami bezprecedensowych działań napaści zbrojnej na wolne i niepodległe Państwo Ukraińskie. Na naszych oczach prowadzone są działania mające na celu eliminację Państwa i Narodu Ukraińskiego. My, Bracia Kurkowi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, stanowczo potępiamy działania władz Federacji Rosyjskiej stając po stronie narodu ukraińskiego w jego walce o wolność i niepodległość. Zarząd Zjednoczenia w pełni popiera i będzie pomagał Bractwom Kurkowym – swoim członkom w niesieniu pomocy na rzecz Ukrainy. Na swoim najbliższym posiedzeniu Zarząd przeznaczy środki pieniężne na pomoc celową jaka zostanie skierowana bezpośrednio dla Ukrainy.
Apelujemy o udostępnianie wolnych lokali mieszkalnych dla uchodźców oraz zgłaszanie wolnych stanowisk pracy. Wszelką pomoc rzeczową oraz darowizny przekazujmy poprzez lokalne organizacje zarządzania kryzysowego oraz organizacje pomocowe w ramach PCK. Chęć niesienia pomocy zgłaszajmy bezpośrednio do Zarządu Zjednoczenia, który będzie koordynował nasze wspólne działania w tej mierze. Podstawową działalność proponujemy skupić w naszych Okręgach, których działanie koordynował będzie Zarząd Zjednoczenia.
Jako osobę koordynującą działania naszego Zjednoczenia powołuję Brata Januarego Bątkiewicza, sekretarza ZKBS R.P., działającego w imieniu i  porozumieniu z Zarządem Zjednoczenia. Podejmujemy działania dla bezpośredniej pomocy celowej dla rodzin i bliskich naszych współbraci kurkowych zrzeszonych w EGS-ie pozostających w centrum działań wojennych w Ukrainie.
Apeluję o wspólne działanie i zwarcie naszych szeregów brackich, jako organizacji niosącej pomoc i broniącej swoich obywateli od stuleci, w walce o poszanowanie idei tak samo nam bliskich.

Z brackim pozdrowieniem
Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu
Zjednoczenia  Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań 01.03.2022 r.

26.02.2022 r. Oświadczenie władz Regionu V EGS

Czytaj więcej...

OŚWIADCZENIE WŁADZ REGIONU V EGS

Zarząd Zjednoczenia przekazuje wszystkim siostrom i braciom zjednoczonych Bractw treść oświadczenia władz Regionu V EGS, który w całości popieramy i dziekujemy za jego treść. Chwała Bohaterom i wolnej niepodległej Ukrainie.

Sekretarz
Zarządu ZKBS RP
January Bątkiewicz


 

24.12.2021 r. Weihnachtsbrief

Czytaj więcej...

Dormagen, grudzień 2021.

Kochana Strzelecka Rodzino!,
Drodzy Strzeleccy Przyjaciele!

W ubiegłorocznych życzeniach bożonarodzeniowych wyraziliśmy nadzieję, że w 2021 roku wszystko może potoczyć się trochę lepiej i wrócić do normy. Niestety ta nadzieja się nie spełniła. Drugi rok z rzędu prawie wszystkie ważne imprezy strzeleckie musiały zostać odwołane. A teraz, w drugą „Coronową” zimę, wirus znów mocno daje się nam we znaki. Wirus próbuje obejść ochronę zdrowia ludzi za pomocą coraz to nowych mutacji i wariantów. Po raz kolejny ludzie, których krewni zmarli na tę podstępną chorobę, doznali ogromnego cierpienia.

25. rocznica śmierci śp. Tadeusza Jakubiaka

Czytaj więcej...

Jest coś co śmierci się opiera
To pamięć
Ona nie umiera

W 25. rocznicę śmierci mojego męża Tadeusza Jakubiaka chciałabym podziękować całej Rodzinie Sióstr i Braci Kurkowych:
         za miejsce w Waszych sercach na wspomnienia o Tadeuszu,
         za życzliwość i troskę, którą mi przez te 25 lat okazujecie,
         za  odwiedziny grobu Tadeusza na cmentarzu mosińskim,
         za liczne uczestnictwa na Memoriałach ku pamięci Tadeusza.

20.12.2021 r. Komunikat Zarządu Zjednoczenia

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZKBS RP

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP informuje, że nigdy nie wyraził i nie wyraża zgody na organizowanie tzw. szkoleń w zakresie bezpieczeństwa broni czarnoprochowej. Żaden organ, żadną uchwałą nie zezwolił również na używanie nazwy i znaku ZKBS RP na dokumentacji związanej z w/w szkoleniami.
Pozyskiwanie w oparciu o tzw. „Certyfikat Artylerzysty BCP” urządzeń i podejmowanie działań pirotechnicznych jest działaniem na własną odpowiedzialność.

 

Europejskie Spotkanie Strzelców - Deinze '2022

Czytaj więcej...

„Poznawanie się nawzajem, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna zabawa są podstawą tego wielkiego europejskiego ruchu!”
„Poznanie się, wymiana informacji, dobra zabawa to cele tego europejskiego spotkania”.
„Poznawanie się nawzajem, uczenie się od innych i wspólna zabawa mają kluczowe znaczenie dla tego europejskiego ruchu”

Załączniki:
Pobierz plik (EGS-Deinze.pdf)Oficjalne zaproszenie Deinze 2022[EGS]3192 kB

1.09.2021 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT PREZESA ZKBS RP

Po trzech latach, 27 lipca 2021 r., Sąd Rejonowy w Poznaniu oddalił wszystkie zarzuty, jakie wniósł Organ Nadzoru – Prezydent Miasta Poznania w sprawie rejestracji i wpisu do KRS władz wybranych na Kongresie w Słupi i Zjeździe Nadzwyczajnym w Sypniewie. Prawomocne orzeczenie Sądu w tej sprawie stanowi podstawę do dokonania wpisu do KRS statutowych władz Zjednoczenia, które zostały demokratycznie wybrane w Słupi i Sypniewie.

Załączniki:
Pobierz plik (EGS-Deinze.pdf)Oficjalne zaproszenie Deinze 2022[EGS]3192 kB

22.06.2021 r. Komunikat Zarządu Zjednoczenia

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZKBS RP

Do biura Zjednoczenia wpłynęło pismo od Sekretarza Regionu V EGS Pawła Przychodniaka dotyczące organizacji XXII Europejskich Spotkań Strzelców Historycznych w sierpniu 2027 roku. Zgodnie z przyjętą przez  EGS rotacją okręgów odnośnie organizacji Europejskich Spotkań w roku 2027 takowe spotkania winny odbyć się w Regionie V EGS. Zwracamy się do Bractw członków Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej o nadsyłanie aplikacji na organizację w/w spotkań w sierpniu 2027 r.

20.08.2021 r. Prośba o wsparcie dla rodziny brata kurkowego

Czytaj więcej...

Zwracamy się z apelem o pomoc dla rodziny brat Jana z Poznańskiego Bractwa Kurkowego. Od przypadkowej iskry spalił się warsztat samochodowy jego syna, pełen narzędzi i zabytkowych samochodów. Z czwórką dzieci, młodym jest bardzo trudno i po pożarze sytuacja rodziny stała się wręcz dramatyczna.