Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitrues

Kontakt

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
(ZKBS RP)
Związek stowarzyszeń
rok powstania 1922

61-513 Poznań
ul. Hetmańska 101 / 1A
tel. fax. /0-61/ 834-28-41

NIP 778-13-75-648
KRS 0000166824

konto: WBK S.A. IV o. Poznań 23 1090 1476 0000 0000 4700 7533

O niesieniu brackiej pomocy

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. popiera inicjatywy zmierzające do pomocy naszym współbraciom lub ich rodzinom, dotkniętym przez nieszczęście. W przeszłości taka pomoc była niejednokrotnie udzielana. Odpowiadając na liczne zapytania informujemy, że zbiórką publiczną nie są zbiórki prowadzone drogą elektroniczną, jeżeli przekazywanie datków jest rejestrowane w postaci przelewu bankowego.

27.04.2020 r. Informacja strzelmistrza ZKBS RP

Czytaj więcej...

Witam szanownych Braci!

Zaplanowane imprezy w sezonie strzeleckim nie mogą być realizowane zgodnie z kalendarzem, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Proszę zatem o rozwagę w realizacji zaplanowanych w 2020 roku strzelań. Proponuję odwołać planowane strzelania 3-majowe i może również zielonoświątkowe – przekładanie terminu byłoby trochę niezręczne.

12.03.2020 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Logo

Szanowne Siostry, szanowni Bracia Kurkowi

Znaleźliśmy się w czasie, gdzie jako społeczeństwo poddawani będziemy egzaminowi z dyscypliny, zachowania i przestrzegania zasad współżycia społecznego w związku z toczącą się walką z epidemią koronawirusa.

31.01.2020 r. Komunikat Zarządu Zjednoczenia w sprawie Zjazdu Delegatów ZKBS RP.

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu w Pleszewie podjął uchwałę w sprawie miejsca i terminu Zjazdu Delegatów ZKBS RP. Zjazd Delegatów ZKBS RP odbędzie się w Ciechanowcu w dniach 27-28.06. 2020 r. w Okręgu Centralnym.

23.12.2019 r. Stanowisko Zarządu ZKBS RP

W nowej rzeczywistości, po Kongresie w Jarocinie, osoby niezadowolone z wyników przeprowadzonych tam wyborów, utworzyły organizację pod nazwą „Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich. Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej”, która nie ma nic wspólnego z naszym Zjednoczeniem Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, odtworzonym na pierwszym powojennym Kongresie Zjednoczenia, zwołanym w listopadzie 1991 r. w Poznaniu.

12.12.2019 r. Obrady Zarządu ZKBS RP w Pleszewie

Czytaj więcej...W czwartek, 12 grudnia br. w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie odbyło się wyjazdowe zebranie członków Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zebraniu przewodził Krzysztof Larski, prezes Zjednoczenia.

26.09.2019 r. Zebranie Zarządu ZKBS RP

Czytaj więcej...W czwartek, 26 września w siedzibie Bractwa Kurkowego w Rawiczu odbyło się wyjazdowe zebranie członków Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zebraniu przewodził Krzysztof Larski, prezes Zjednoczenia.

23.06.2019 r. Mistrz Zjednoczenia KBS RP

Czytaj więcej...W niedzielę 23 czerwca 2019 r. w Toruniu, w drugim dniu Zjazdu Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, odbył sie turniej o tytuł Mistrza Zjednoczenia oraz o tytuł Pierwszej Damy.