Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitesuk

01.10.2022. Turniej strzelecki w Łodzi

Czytaj więcej...Z Łodzi pisze Ignacy Ścibiorek, starszy tamtejszego Bractwa Kurkowego. Szanowni Panowie Bracia! W dniu 1 października 2022 roku, Łódzkie TS Bractwo Kurkowe było gospodarzem kolejnego turnieju strzeleckiego Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich.

26.09.2022. Szanowni Panowie Bracia Okręgu Centralnego ZKBS RP!

Czytaj więcej...W imieniu Prezesa Okręgu Centralnego oraz własnym , zapraszam Szanownych Braci , na turniej okręgowy w strzelaniu w dniu 1 października br. na strzelnicy Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego.

List otwarty Kaliskiego Bractwa Kurkowego

Szanowne Siostry, Sznowni Bracia!
Przesyłamy na Wasze adresy List Otwarty Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych  jako protest i przeciw wydarzeniom jakie miały miejsce w dniu 11 listopada 2021 roku w  Kaliszu, a zarazem jako apel aby Obywatele i Politycy zaczęli reagować na powoli rozlewającą się falę nacjonalizmu skręcającą ku faszyzmowi. 

27.08.2021. Festyn historyczno-społeczny "Wystrzałowe miasto"

Wiceprezes Okregu Centralnego Ignacy Ścibiorek pisze
Szanowni Panowie Bracia Starsi/Prezesi/Komendanci/Hetmani Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Otrzymałem zaproszenie od Radosława Sebastianiuka, Starszego Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu, tel. 601256968.

27.02.2021 r. Turniej w Okręgu Centralnym ZKBS RP

Czytaj więcej...

Wielce Szanowni Bracia i Przyjaciele, w związku z istniejącym światowym zagrożeniem covidowym działalność statutowa bractw kurkowych w kraju, została mocno ograniczona, a większości z nich całkowicie zawieszona. Przy obecnych rządowych ustaleniach sanitarnych, szczegółowo określonych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego (maseczki, rękawiczki, płyny, odległości), podjęliśmy decyzję o organizacji turnieju strzeleckiego dla chętnych braci kurkowych z naszego okręgu.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
V OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


IX OKRĘG CENTRALNY Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu * http://www.bractwokurkowe.kalisz.pl/ https://www.facebook.com/Kaliskie-Bractwo-Strzelc%C3%B3w-Kurkowych-223424924383921/
2 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi https://bractwokurkowe-lodz.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz/
3 Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku    
4 Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Łasku   https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLask/
5 Bractwo Strzelców Kurkowych im. J.Kilińskiego w Warszawie   https://www.facebook.com/WarszawskieBractwoStrzeclowKurkowych/
6 Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Sieradzu http://sieradzkiebractwokurkowe.pl/  
7 Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Kielcach   https://www.facebook.com/SwietokrzyskieBractwo/
8 Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu    
9 Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu https://bractwokurkowe.radom.pl/ https://www.facebook.com/bractwokurkoweradom/