Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitesuk

14.08.2020 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Logo

Pomimo wielu przeciwności związanych głównie z pandemią wirusa COVID-19, która wstrzymała proces postępowań sądowych, pojawiła się nadzieja na ostateczne dokonanie wpisu w KRS-ie nowych władz Zjednoczenia, wybranych na Kongresie Zjednoczenia w Słupi w 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ustalił termin rozprawy na dzień 29 września 2020 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Sądu.

Mam nadzieję, że w końcu dobiegnie końca proces rejestracji nowych władz Zjednoczenia wybranych wolą Delegatów Kongresu Zjednoczenia w Słupi. Praca jaką włożył Zarząd Zjednoczenia broniąc jednego z podstawowych praw naszych członków do samodecydowania o składzie swoich organów poprzez demokratyczne wybory będzie mogła być spożytkowana na dalszy rozwój naszego Zjednoczenia. Rejestracja umożliwi samooczyszczenie naszego brackiego środowiska z osób, które swoimi działaniami i postępowaniem zaprzeczają podstawowym zasadom idei ruchu Bractw Kurkowych.

Przyznam, że nie rozumiem działań tych samozwańczych „generałów”, którzy utworzyli swoją organizację, a mimo tego ciągle próbują siać zamęt w naszych szeregach. Przecież ich sposób działania, postępowania i wprowadzanych groteskowych ceremoniałów jest odległy od historycznych, brackich zasad, budowanych wiekami przez braci równych wobec siebie. Do tej pory patrząc na poczynania naszych niedawnych jeszcze współbraci można było się uśmiechnąć z politowaniem, ale nadchodzi czas na nasze jasne deklaracje odnośnie tolerowania takich postaw i działań, które szkodzą wizerunkowi Brata Kurkowego, o jaki zabiegaliśmy po reaktywacji naszego ruchu.

Zarząd Zjednoczenia, w składzie jaki wybrali Delegaci na Kongresie, pracuje normalnie realizując postawione przed nim zadania i cele, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i na polu finansowym. Biuro Zjednoczenia funkcjonuje tak, jak dotychczas, spełniając potrzeby wszystkich Bractw, będących członkami Zjednoczenia.

Głoszenie przez rozłamowców tezy o nieistnieniu już Zjednoczenia, bądź o powołaniu komisarza jest pozbawioną podstaw manipulacją. Podobnych kłamstw można się doszukać w różnych wystąpieniach przedstawicieli nowej organizacji, a także w anonimowych publikacjach, jak chociażby w tej, która ukazała się na portalu „Internetowy Kraków.info”. Symptomatycznym jest to, że nikt nie miał odwagi podpisać się pod treścią tej publikacji, zawierającej manipulacje i kłamstwa. Jedynym podanym tam faktem jest termin rozprawy sądowej.

Ze swojej strony chcę Was zapewnić, że wszelkie informacje, jakimi się dzielimy z naszymi członkami w komunikatach, czy na naszej stronie internetowej Zjednoczenia są wiarygodne i rzetelne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jestem gotów jako prezes, a także moi zastępcy, udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

Z Brackim pozdrowieniem

Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej