14.08.2020 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Logo

Pomimo wielu przeciwności związanych głównie z pandemią wirusa COVID-19, która wstrzymała proces postępowań sądowych, pojawiła się nadzieja na ostateczne dokonanie wpisu w KRS-ie nowych władz Zjednoczenia, wybranych na Kongresie Zjednoczenia w Słupi w 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ustalił termin rozprawy na dzień 29 września 2020 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Sądu.

Mam nadzieję, że w końcu dobiegnie końca proces rejestracji nowych władz Zjednoczenia wybranych wolą Delegatów Kongresu Zjednoczenia w Słupi. Praca jaką włożył Zarząd Zjednoczenia broniąc jednego z podstawowych praw naszych członków do samodecydowania o składzie swoich organów poprzez demokratyczne wybory będzie mogła być spożytkowana na dalszy rozwój naszego Zjednoczenia. Rejestracja umożliwi samooczyszczenie naszego brackiego środowiska z osób, które swoimi działaniami i postępowaniem zaprzeczają podstawowym zasadom idei ruchu Bractw Kurkowych.

Przyznam, że nie rozumiem działań tych samozwańczych „generałów”, którzy utworzyli swoją organizację, a mimo tego ciągle próbują siać zamęt w naszych szeregach. Przecież ich sposób działania, postępowania i wprowadzanych groteskowych ceremoniałów jest odległy od historycznych, brackich zasad, budowanych wiekami przez braci równych wobec siebie. Do tej pory patrząc na poczynania naszych niedawnych jeszcze współbraci można było się uśmiechnąć z politowaniem, ale nadchodzi czas na nasze jasne deklaracje odnośnie tolerowania takich postaw i działań, które szkodzą wizerunkowi Brata Kurkowego, o jaki zabiegaliśmy po reaktywacji naszego ruchu.

Zarząd Zjednoczenia, w składzie jaki wybrali Delegaci na Kongresie, pracuje normalnie realizując postawione przed nim zadania i cele, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i na polu finansowym. Biuro Zjednoczenia funkcjonuje tak, jak dotychczas, spełniając potrzeby wszystkich Bractw, będących członkami Zjednoczenia.

Głoszenie przez rozłamowców tezy o nieistnieniu już Zjednoczenia, bądź o powołaniu komisarza jest pozbawioną podstaw manipulacją. Podobnych kłamstw można się doszukać w różnych wystąpieniach przedstawicieli nowej organizacji, a także w anonimowych publikacjach, jak chociażby w tej, która ukazała się na portalu „Internetowy Kraków.info”. Symptomatycznym jest to, że nikt nie miał odwagi podpisać się pod treścią tej publikacji, zawierającej manipulacje i kłamstwa. Jedynym podanym tam faktem jest termin rozprawy sądowej.

Ze swojej strony chcę Was zapewnić, że wszelkie informacje, jakimi się dzielimy z naszymi członkami w komunikatach, czy na naszej stronie internetowej Zjednoczenia są wiarygodne i rzetelne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jestem gotów jako prezes, a także moi zastępcy, udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

Z Brackim pozdrowieniem

Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej