Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

8.12.2023 r. Posiedzenie Zarządu ZKBS RP w Poznaniu

2.12.2023 r. Podsumowanie OP w Wejherowie

Na zaproszenie Lecha Magnuszewskiego, prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, 8 grudnia 2023 r. w Poznaniu, historycznej stolicy Zjednoczenia, odbyło się III posiedzenie Zarządu XI kadencji ZKBS RP.

Witając zebranych prezes podziękował członkom Zarządu za przybycie na posiedzenie, mimo złej pogody i wielu zachorowań. Następnie uroczyście wręczył Robertowi Robakowi,  prezesowi Okręgu Zachodniopomorskiego akt powołania na funkcję członka Zarządu.
Zarząd powitał również przybyłego na obrady Delegata Zjednoczenia do EGS.

Członkowie Zarządu przyjęli treść protokołu z poprzedniego posiedzenia w Zdunach. Wysłuchali także sprawozdań prezesa, sekretarza, skarbnika oraz jego zastępcy z prac Zarządu w listopadzie br.

W kolejnym punkcie obrad wznowiono dyskusję przerwaną na posiedzeniu w Zdunach, a dotyczącą uregulowania spraw związanych z  powoływaniem, działalnością, obowiązkami i uprawnieniami braci delegatów Zjednoczenia KBS RP do EGS.

Wskazanie zadań i terminarza ich wykonania na najbliższe miesiące, dokonane przez prezesa Lecha Magnuszewskiego i sekretarza Januarego Bątkiewicza, zakończyło roboczą część posiedzenia w Poznaniu.

2023-12-08 Zarząd ZKBS RP w Poznaniu 2023-12-08 Zarząd ZKBS RP w Poznaniu

Marcin Adamczyk, zastępca skarbnika Zjednoczenia poinformował zebranych, że piękne, kolorowe, ścienne kalendarze, wydane po raz pierwszy od kilkunastu lat przez nasze Zjednoczenie, zostały zamówione przez Bractwa w rekordowej ilości blisko 1.100 sztuk! Arkadiusz Muller, skarbnik Zjednoczenia potwierdził, że na taką ilość kalendarzy Bractwa z całej Polski dokonały wpłat finansowych.

2023-12-08 Zarząd ZKBS RP w Poznaniu 2023-12-08 Zarząd ZKBS RP w Poznaniu 2023-12-08 Zarząd ZKBS RP w Poznaniu

Na zakończenie obrad w Poznaniu zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

J.B.