Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitesuk

13.08.2022 r. Program obchodów 100-lecia Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP

LogoSiostry i Bracia Kurkowi ZKBS RP
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej zwraca się do swoich członków z prośbą o czynny udział w obchodach 100 rocznicy powstania naszego Zjednoczenia, które odbędą się dnia 13 sierpnia 2022 r. w Poznaniu. Prosimy o przybycie Prezesów bractw członkowskich wraz z Pocztami Sztandarowymi. Niech wspólne obchody jubileuszu 100-lecia powstania naszej organizacji będą wyrazem jedności i siły ruchu bractw kurkowych w Rzeczpospolitej Polskiej.
Relacja na żywo z uroczystości w Poznaniu 13.08.2022 r. pod adresem: https://www.facebok.com/zkbsostrow

Program obchodów 100-lecia ZKBS R.P.

1. Zebranie uczestników obchodów od godz. 10,00 w Parku Szelągowskim.
Samochody można parkować na tyłach parku przy ulicy Ugory na placu przy Domie Weterana i Domie Pomocy Społecznej. (zjazd z ul. Szelągowskiej w prawo w ul. Wilczak i następnie w prawo w ul. Ugory.)
2. O godzinie 10.20 nastąpi wyjazd podstawionych autokarów do Bazyliki Kolegiackiej.
Dla uczestników, którzy przyjadą bezpośrednio do Bazyliki istnieje możliwość zaparkowania pojazdów na parkingu podziemnym – wjazd od ulicy Za Bramką.
3. Godzina 10.45 – zbiórka pocztów sztandarowych i braci przed Bazyliką ul. Gołębia 1.
4. Godzina 11.00 – Msza św. w intencji Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej
5. Po Mszy św. przemarsz kolumny brackiej z orkiestrą na Plac Wolności.
6. Podczas przemarszu złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą pamiątkową na hotelu Bazar.
7. Oficjalne uroczystości na placu Wolności:
a) Hymny państwowy i Bracki
b) Wystąpienia okolicznościowe
c) Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
d) Salwy honorowe
e) Musztra paradna orkiestry
8. Około godziny 13.30 przejazd podstawionymi autokarami do Parku Szelągowskiego.
9. Od godziny 14.00 dalsza część uroczystości w Parku Szelągowskim:
a) Zebranie Braci przy pomniku Brata Kurkowego, odśpiewanie hymnu brackiego, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
b) Wystąpienia okolicznościowe
c) Strzelanie o tytuł króla 100-lecia ZKBS R.P.
Po zakończeniu strzelania ogłoszenie wyników i wręczenie medali i nagród.
d) Wpisy do księgi jubileuszowej 100-lecia Zjednoczenia.
Wpisów dokonują Prezesi Bractw członkowskich Zjednoczenia w asyście pocztu sztandarowego Bractwa. Pamiątkowa fotografia. Po wpisie Bractwo otrzymuje medal pamiątkowy 100-lecia.
e) Wspólna biesiada bracka.

 

Z brackim pozdrowieniem

Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej