Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

02.09.2023. Turniej strzelecki o tytuł Króla Żniwnego SBK Grodu Jelcz-Laskowice

Członkowie SBK uczestniczący w turniejujpgInformuję, że w dniu 02.09.2023r. w Parku Strzeleckim Matczyna Góra przy ul. Turniejowej odbył się turniej strzelecki o tytuł Króla Żniwnego SBK Grodu Jelcz-Laskowice. Tradycja strzelania o ten tytuł sięga wieku XIX i nawiązuje do święta plonów. Najpopularniejsza była wśród ludności pochodzenia wiejskiego.


Turnieje te, dzięki dużej popularności, na stałe wpisały się w kalendarz imprez brackich. Tarcze i odznaczenia nawiązywały do żniw. Stąd ich dekoracją są kłosy zboża w różnym układzie. Zwyczaj ten do dzisiaj kultywowany jest jako jeden z elementów tradycji brackiej.
Honorując opisaną tradycję, Bracia Kurkowi z Jelcza-Laskowic spotkali się na strzelnicy, gdzie w dwuboju strzeleckim z pistoletu oraz karabinu czarno prochowego, w poszanowaniu ceremoniału brackiego, rywalizowali o zaszczytny tytuł Króla Żniwnego. W wyniku szlachetnej rywalizacji zwycięzcami zostali:
I - miejsce i tytuł Króla Żniwnego SBK Grodu Jelcz-Laskowice zdobył - Radosław Błażejczyk
II – miejsce i tytuł I Rycerza Króla zdobył - Jarosław Czachor
III – miejsce i tytuł II Rycerza Króla zdobył – Jan Kubowicz
Atrakcyjną konkurencją towarzyszącą było strzelanie dla zaproszonych gości, czyli dla VIP-ów. W tej konkurencji klasyfikacja była następująca:
I – miejsce Piotr Pliszczak, II – Jerzy Kamiński, III – Piotr Stajszczyk, IV – Ewelina Pliszczak, V –
Marek Szponar i VI – Krzysztof Woźniak.
Konkurencją kończącą zmagania strzeleckie było tradycyjne strzelanie do kura. Tym razem, podobnie jak rok temu, kura zestrzelił i I miejsce zajął Jacek Mikołajczyk, II-gi był – Radosław Błażejczyk i III-ci – aktualny Król Kurkowy SBK Grodu Jelcz-Laskowice – Bogdan Stryjewski. Ciekawostką jest, że do zestrzelenia kura, trzeba było oddać aż 99 strzałów.
Zwycięzcy zmagań wyróżnieni zostali pucharami, odznakami oraz dyplomami pamiątkowymi. Przedmiotowy turniej był doskonałą okazją do wręczenia wyróżniającym się oraz najbardziej zaangażowanym członkom organizacji, przyznanych przez Zjednoczenie KBS RP odznaczeń brackich.
Wyróżnieni zostali:
- Brązowym Krzyżem Zjednoczenia za Wieloletnią i Wzorową Służbę: Krzysztof Stroński, Dariusz Koprowski, Jarosław Czachor i Robert Jakubowski.
- Medalem Zjednoczenia za Zasługi dla Rozwoju KBS RP: Brązowym – Krzysztof Stroński, Dariusz Koprowski, Jarosław Czachor i Robert Jakubowski. Srebrnym – Tadeusz Steciuk i Wacław Drewnik.
Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi ZKBS RP: Stanisław Małkiewicz.
Krzyżem Komandorskim z Mieczami Orderu Zasługi ZKBS RP: Edward Łydżba, Zbigniew Skowroński, Jan Kubowicz, Krzysztof Bronowicki i Jacek Mikołajczyk.
Złotym Medalem Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju: Zbigniew Skowroński, Wiesław Stramski i Jacek Mikołajczyk.
Aktu dekoracji dokonali: Wice Prezes Okręgu Śląskiego ZKBS RP – Aleksander Mitek, Wice Burmistrz Jelcza-Laskowic – Marek Szponar oraz Honorowy Hetman SBK Grodu J-L, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Miejsko-Gminnym LOK w J-L – Eligiusz Piechota.
Na zakończenie turnieju odbyło się tradycyjne spotkanie brackie. Jak zawsze, tak i tym razem było ono doskonałą okazją do wymiany poglądów, zacieśnienia przyjaźni oraz snucia planów na przyszłość.
Wartym odnotowania jest fakt, że w miesiącu czerwcu członkowie naszej organizacji uczestniczyli w turnieju strzeleckim w Raciborzu, gdzie głównym trofeum jest Raciborski Kokot. Tam, w finale trzecie miejsce zajął Jacek Mikołajczyk. Z kolei w miesiącu sierpniu, w Pszczynie, najlepszym strzelcem eliminacji o statuetkę Pszczyńskiego Żubra okazał się Jarosław Czachor.
Przed nami jeszcze dwa turnieje wyjazdowe. Jeden z okazji Dni Tarnowskich Gór i drugi z okazji nadania sztandaru tamtejszemu Bractwu, który połączony będzie ze strzelaniem o tytuł Króla Okręgu Śląskiego ZKBS RP. W obu turniejach planujemy udział delegacji naszego Bractwa!
A to wszystko „Ku Chwale Ojczyzny, Grodu i Bractwa”!

W imieniu Zarządu SBK Grodu Jelcz-Laskowice
Sekretarz Jacek Mikołajczyk

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


VII OKRĘG ŚLĄSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego w Bytomiu * http://www.bkgb.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweGroduBytomskiego/
2 Kurkowe Bractwo Strzeleckie Miasta Ruda Śląska http://bractwokurkowe.rsl.pl/  
3 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie http://kurkowe.pl/ https://www.facebook.com/KbsPszczyna/
4 Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia we Wrocławiu   https://www.facebook.com/Bractwo-Kurkowe-Miasta-Wroc%C5%82awia-477906738940489/
5 Bractwo Strzeleckie w Żorach http://www.kbszory.pl/ https://www.facebook.com/kbszory/
6 Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika w Rybniku http://bractwokurkowe.rybnik.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweRybnik/
7 Bractwo Kurkowe Miasta Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach http://www.kbs.tgory.pl/ https://www.facebook.com/tarnogorskie.bractwo.kurkowe/
8 Bractwo Kurkowe „Husarz” we Wrocławiu http://www.bractwokurkowehusarz.wroclaw.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweHusarz/
9 Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice    
10 Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Raciborzu http://www.bractwokurkowe.cba.pl/ https://www.facebook.com/Raciborskie-Kurkowe-Bractwo-Strzeleckie-1886389781442826/
11 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mikołowie   https://www.facebook.com/bractwomikolow/
12 Głogowskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Głogowie http://bractwokurkowe.glogow.pl/  
13 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Nysie   https://www.facebook.com/Kurkowe-Bractwo-Strzeleckie-w-Nysie-331033443575553/
14 Katowickie Bractwo Kurkowe w Katowicach http://kbk.katowice.pl/  
15 Bractwo Strzeleckie w Głogówku http://bractwoglogowek.pl/ https://www.facebook.com/Bractwo-Strzeleckie-w-G%C5%82og%C3%B3wku-114349158903959/
16 Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego w Zabrzu https://bractwokurkowezabrze.org/ https://www.facebook.com/kurkowebractwozabrze/