Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

22.02.2024 r. Dotacja na program - Małopolska! Postaw na edukację!

Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach

Ciekawa inicjatywa Bractwa w Ciężkowicach. Już niebawem w Ciężkowicach odbędzie się pierwszy ,,Pogórzański Festiwal Nauki"

Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach jest członkiem Okręgu Krakowskiego ZKBS RP.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na mocy Uchwały Nr 312/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2024 r. została Bractwu Kurkowemu w Ciężkowicach udzielona dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku pn. „Małopolska! Postaw na edukację!” Przyznana dotacja to 20 000 zł!

J.B.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Zarząd OK:
Jan Dziura-Bartkiewicz – prezes


  VIII. OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie http://bractwo-kurkowe.pl/pl/  https://www.facebook.com/750TSBK/ 
2. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/   
3. Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/   
4. Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach    
5. Lubelskie Bractwo Strzelców Kurkowych