Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

16.12.2023. Brat prof. Andrzej Szumański w Radzie Dyrektorów UNIDROIT

16.12.2023.SzumańskiPragnę się podzielić z braćmi niezwykle miłą informacją. Dnia 14 grudnia 2023 r. nasz brat prof. Andrzej Szumański wybrany został do Rady Dyrektorów UNIDROIT, a więc prestiżowego Instytutu Ujednolicenia Prawa Prywatnego z siedzibą w Rzymie. Jest to instytucja światowa, nie tylko europejska.

Powstała jako dziecko Ligii Narodów po I wojnie światowej. Zajmuje się tworzeniem projektów konwencji międzynarodowych z zakresu prawa prywatnego oraz norm soft law. Rada liczy 25 dyrektorów wybieranych na pięcioletnie kadencje, po jednym z
danego wybranego kraju. Profesor Andrzej Szumański jest jedynym Polakiem obok dyrektorów z Japonii, Singapuru, Indii, Meksyku, Kanady a także takich m.in. krajów europejskich jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania a z naszego regionu także Węgry i Czechy.
- Bardzo jestem dumny z tego wyboru - mówi profesor Andrzej Szumański - bo to jest ukoronowanie mojej kariery prawniczej. O normach UNIDROIT nauczam studentów od lat 90 tych XX wieku. Cieszę się, że będę mógł często jeździć do Rzymu, zaś Instytut mieści w Pallazzo Aldobradnini, gdzie są freski Rafaela.
Brat profesor Andrzej Szumański jest aktywnym członkiem Bractwa Kurkowego w Krakowie, aktualnie przewodzi Sądowi Brackiemu Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Zarząd OK:
Jan Dziura-Bartkiewicz – prezes


  VIII. OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie http://bractwo-kurkowe.pl/pl/  https://www.facebook.com/750TSBK/ 
2. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/   
3. Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/   
4. Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach    
5. Lubelskie Bractwo Strzelców Kurkowych