Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

24.11.2023.Bractwo Kurkowe z Krakowa przed Ołtarzem Królowej Jasnogórskiej

IMG 5808W piątek, 24 listopada krakowskie Bractwo Kurkowe po raz piętnasty pielgrzymowała na Jasną Górę, by przed cudownym obrazem odnowić akt zawierzenia się Matce Bożej, Królowej Korny Polskiej. Uroczystość nawiązuje do ważnych w dziejach Polski faktów historycznych jak śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, zawierzenia Polski Matce Bożej na Jasnej Górze przez prymasa Wyszyńskiego.

Na Jasną Górę krakowskie Bractwo Kurkowe pielgrzymowało pod duchową opieką swojego kapelana ks. inf. Dariusza Rasia, który wygłosił kazanie podczas mszy świętej w Kaplicy Najświętszego Obrazu, oraz wieczór przeprowadził rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego. Był wśród braci także ojciec Leon Pokorski, franciszkanin, reformata, który w 2015 roku pełnił zaszczytną funkcję marszałka krakowskiego Bractwa Kurkowego.
Na czele wielkiej grupy brackiej stał starszy Bractwa Zdzisław Grzelka oraz król kurkowy AD 2023 Reginald Sas Jaworski z marszałkami Krzysztofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem. W grupie braci znajdowało się czterech byłych królów kurkowych: Tadeusz Ryś, Jerzy Turbasa, Józef Durbas, Jan Dziura Bartkiewicz. Trzej bracia: Ryszard Maślanka, Jerzy Drożdż i Andrzej Mocie świętowało jubileusz 15. krotnego pobytu na Jasnej Górze z bracką pielgrzymką. Dwaj bracia: Marek Długosz i Tomasz Zientarski poświęcili swoje karabele przed ołtarzem Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej.

Po nabożeństwie, w Sali Rycerskiej odbyła się kolejna, niezwykle uroczysta część tej pielgrzymki. Z rąk króla kurkowego Raginalda Sas Jaworskiego i jego marszałków Krzysztofa Koska i Tomasza Cichonia, pielgrzymi odebrali okolicznościowe ryngrafy.

Ponownie wieczorem, w godzinie Apelu Jasnogórskiego Bractwo Kurkowe stanęło w Kaplicy Jasnogórskiej Pani. Zaszczyceni byliśmy obecnością metropolity częstochowskiego ks. abp. Wacława Depo. Bardzo ucieszył nas widok naszego przyjaciela, Brata Honorowego ojca Eustachego Rakoczego, jasnogórskiego kapelana Żołnierzy Niepodległości. Rozważania apelowe wygłosił nasz kapelan ks. inf. Dariusz Raś.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Zarząd OK:
Jan Dziura-Bartkiewicz – prezes


  VIII. OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie http://bractwo-kurkowe.pl/pl/  https://www.facebook.com/750TSBK/ 
2. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/   
3. Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/   
4. Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach    
5. Lubelskie Bractwo Strzelców Kurkowych