Życzenia

Siostry i Bracia Kurkowi.

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia, to nie tylko czas nadziei i zadumy, podczas którego w zaciszu swoich domów znajdujemy chwilę na refleksję odnoszącą się do otaczającej nas rzeczywistości. Mam nadzieję, że wśród Braci, członków Kurkowych Bractw Strzeleckich, należących do Zjednoczenia KBS RP, myśli i rozważania będą dotyczyły żywotnych interesów naszej organizacji i troski o stabilizację jej działalności i dalszy rozwój naszego ruchu.

Zarząd Zjednoczenia w tym wyjątkowym czasie rozwiązuje sprawy i problemy nurtujące naszą bracką społeczność, czerpiąc inspirację z bogatej historii organizacji brackich, zrzeszonych w Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcam do zapoznania się ze stanowiskiem Zarządu, które zostało podjęte na zebraniu w Pleszewie.

Nadchodzące Święta dla każdego chrześcijanina są nadzieją na przyjście Zbawiciela, który pragnie odkupić nasze winy.

Składam wszystkim Braciom Kurkowym najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2020 Roku.

Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej