25.11.2019 r. Hołd pruski. Hołd ruski

W piątek 22 listopada w Muzeum Narodowym w Krakowie odbyła się uroczysta prezentacja monet. Uczestniczyli w niej przedstawiciele krakowskiego Bractwa Kurkowego z królem kurkowym Adamem Rajpoldem, był też wiceprezes Zjednoczenia Zdzisław Grzelka. Adam Rajpold uhonorował prof. Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego "Guzem Oracewicza", a Katarzynę Basiak-Gałę, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie medalem królewskim. Warto przypomnieć, że krakowskie Bractwo Kurkowe również ma swoją monetę kolekcjonerską z wizerunkiem srebrnego kura.

– W twórczości Mistrza Jana motyw polskich zwycięstw nad państwami, które potem dokonały zaborów, był obecny od pierwszych, młodzieńczych jeszcze dzieł. Już w 1853 r. stworzył niewielki obraz sztalugowy „Carowie Szujscy przed Zygmuntem III”, który przypominał o klęsce Moskwy w wojnie z Polską na początku XVII wieku – pisze Henryk Litwin w folderze emisyjnym NBP.

Przypomniał, że jeszcze później Matejko zaplanował dwa obrazy, których wspólnym motywem było przedstawienie obcego władcy na klęczkach, w geście hołdu składanego polskiemu królowi. W 1882 r. został ukończony „Hołd pruski”, przedstawiający przysięgę lenną księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna składaną Zygmuntowi Staremu w Krakowie w 1525 r.

Dziesięć lat później Matejko zaplanował stworzenie kolejnego wielkiego malowidła historycznego, przedstawiającego hołd złożony Zygmuntowi III przez wziętego do niewoli cara moskiewskiego Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci, co miało miejsce w Warszawie w 1611 r. – czytamy w folderze.

Na rewersie monety „Hołd pruski” widnieje wizerunek fragmentu obrazu Jana Matejki pod tym samym tytułem ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Natomiast na rewersie monety „Hołd ruski” znajduje się wizerunek fragmentu obrazu Jana Matejki Carowie Szujscy na sejmie warszawskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Na awersach monet umieszczono stałe elementy monet: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis „Rzeczpospolita Polska” i rok emisji.