O niesieniu brackiej pomocy

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. popiera inicjatywy zmierzające do pomocy naszym współbraciom lub ich rodzinom, dotkniętym przez nieszczęście. W przeszłości taka pomoc była niejednokrotnie udzielana. Odpowiadając na liczne zapytania informujemy, że zbiórką publiczną nie są zbiórki prowadzone drogą elektroniczną, jeżeli przekazywanie datków jest rejestrowane w postaci przelewu bankowego.

W imieniu Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP proszę Zarządy Bractw, aby każda udzielana przez Bractwa pomoc, zwłaszcza  finansowa była przeprowadzana w sposób zgodny z prawem.

Sekretarz Zarządu ZKBS RP
Brat January Bątkiewicz