12.03.2020 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Logo

Szanowne Siostry, szanowni Bracia Kurkowi

Znaleźliśmy się w czasie, gdzie jako społeczeństwo poddawani będziemy egzaminowi z dyscypliny, zachowania i przestrzegania zasad współżycia społecznego w związku z toczącą się walką z epidemią koronawirusa.

Większość z nas, członków naszej organizacji, to osoby objęte dużym ryzykiem w przypadku zachorowania, co skłania mnie do podzielenia się z Wami swoimi refleksjami na temat naszego życia brackiego w najbliższym czasie. Jest to dla naszych organizacji czas szczególny, jako że po zastoju zimowym zbliżają się wyznaczone wcześniej terminy naszych spotkań na turniejach strzeleckich, na które większość z nas czeka z niecierpliwością. Pomimo tego, że nasze spotkania nie są imprezami masowymi i nie ma do nich zastosowanie zakaz wydany przez Premiera RP, to zwracam się do organizatorów spotkań przewidzianych na najbliższe tygodnie o przeanalizowanie ryzyka związanego ze zgromadzeniami. Proszę Was, abyście podejmując decyzje, brali pod uwagę ryzyko zagrożenia, które jest zróżnicowane na terenie kraju, a przede wszystkim dobrem członków naszej organizacji Bractw Kurkowych. Okres, w którym się znajdujemy, jest czasem, gdzie w niektórych Okręgach ZKBS RP odbywają się walne zebrania delegatów, dlatego proszę Zarządy Okręgów o przeanalizowanie zasadności odbywania tych spotkań w najbliższych tygodniach. Jak już podaliśmy do wiadomości, tegoroczny zjazd delegatów odbędzie się z końcem czerwca, tak więc okręgi mają wystarczający margines czasowy na odbycie tych spotkań w terminie późniejszym, po spadku zagrożenia i będzie jeszcze wystarczająco czasu na wywiązanie się z terminów, jakie narzuca nasz Statut.

Zwracając się do Was kieruję się troską o całe Zjednoczenie, a w szczególności o każdego z członków naszych organizacji Brackiej. Tak jak kolektywnie decydujemy w sprawach naszej organizacji, tak proszę byśmy świadomie i z odpowiedzialnością decydowali o zdrowiu naszych wszystkich członków.

Z Brackim pozdrowieniem

Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań 12.03.2020 r.