31.01.2020 r. Komunikat Zarządu Zjednoczenia w sprawie Zjazdu Delegatów ZKBS RP.

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu w Pleszewie podjął uchwałę w sprawie miejsca i terminu Zjazdu Delegatów ZKBS RP. Zjazd Delegatów ZKBS RP odbędzie się w Ciechanowcu w dniach 27-28.06. 2020 r. w Okręgu Centralnym.

Organizatorem Zjazdu Delegatów będzie Łomżyńsko–Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu, w imieniu którego akces organizacji złożył Starczy Bractwa – Brat Tomasz Miliszkiewicz. W oparciu o propozycję przebiegu Zjazdu przedstawioną przez Brata Miliszkiewicza oraz zapewnienie pomocy ze strony organizacji samorządowych, a także mając na uwadze wzorowo zorganizowane w przeszłości imprezy brackie, Zarząd Zjednoczenia postanowił, że spotkanie Braci Kurkowych ZKBS RP odbędzie się w Ciechanowcu.

W ramach przygotowań do naszego zjazdu pragnę zwrócić uwagę na wybór Delegatów w bractwach członkowskich Zjednoczenia, który ma być zgodny ze Statutami poszczególnych Bractw oraz na dopilnowanie aktualności wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań 31.01.2020 r.