23.12.2019 r. Stanowisko Zarządu ZKBS RP

W nowej rzeczywistości, po Kongresie w Jarocinie, osoby niezadowolone z wyników przeprowadzonych tam wyborów, utworzyły organizację pod nazwą „Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich. Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej”, która nie ma nic wspólnego z naszym Zjednoczeniem Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, odtworzonym na pierwszym powojennym Kongresie Zjednoczenia, zwołanym w listopadzie 1991 r. w Poznaniu.

Oczywiście w każdym wolnym kraju obywatele mają możliwość zakładania dowolnych stowarzyszeń. Nie odmawiamy nikomu prawa do naśladownictwa, ale musimy sobie jasno powiedzieć, że to nowe zrzeszenie zostało powołane przez osoby, którym delegaci na Kongresie w Jarocinie nie przedłużyli mandatu do kierowania Zjednoczeniem. Nie możemy jednak bez komentarza tolerować próbę rozbicia jedności Bractw Kurkowych zrzeszonych w Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Niech nikogo nie zmyli nazwa nowego zrzeszenia o brzmieniu zbliżonym do nazwy naszego Zjednoczenia. Po kilku miesiącach funkcjonowania nowego zrzeszenia nie trudno dostrzec, że działania podejmowane przez jego kierownictwo mają za zadanie wprowadzanie zamętu w zakresie uczestnictwa w imprezach i turniejach organizowanych przez Bractwa należące do naszego, historycznie ukonstytuowanego Zjednoczenia. Ponadto dziwaczne postawy i jarmarczny entourage, a także ideologia prezentowana przez członków nowej organizacji na forum lokalnym i krajowym sprawia, że ruch bracki przez osoby niewtajemniczone zaczyna być postrzegany jako swoisty folklor przebierańców biorących udział w zabawie bez głębszej treści. Niewątpliwie zamieszanie wywołane przez nowe zrzeszenie szkodzi całemu brackiemu ruchowi, wywodzącemu się z czasów średniowiecza, kiedy to mieszczaństwo składało swoje życie w ofierze, broniąc murów miejskich i swoich małych ojczyzn.

Niech mi będzie wolno w tym miejscu wyrazić nadzieję, że na skutek własnych refleksji i przemyśleń, każdy z członków Bractw Kurkowych wchodzących w skład Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, swoją postawą i działaniem prowadzić będzie do zwartości naszych szeregów oraz do ich oczyszczenia z postaw obcych naszej tradycji i utrwalonym zwyczajom. Jesteśmy to winni przede wszystkim sobie, jako tym którzy wskrzesili ruch bracki w niepodległej Polsce, ale również jest to naszym obowiązkiem wobec naszych przodków, którzy od średniowiecza budowali naszą tradycję i pokazywali, że siła jest w jedności.

Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej