Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitesuk

22.06.2021 r. Komunikat Zarządu Zjednoczenia

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZKBS RP

Do biura Zjednoczenia wpłynęło pismo od Sekretarza Regionu V EGS Pawła Przychodniaka dotyczące organizacji XXII Europejskich Spotkań Strzelców Historycznych w sierpniu 2027 roku. Zgodnie z przyjętą przez  EGS rotacją okręgów odnośnie organizacji Europejskich Spotkań w roku 2027 takowe spotkania winny odbyć się w Regionie V EGS. Zwracamy się do Bractw członków Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej o nadsyłanie aplikacji na organizację w/w spotkań w sierpniu 2027 r.

20.08.2021 r. Prośba o wsparcie dla rodziny brata kurkowego

Czytaj więcej...

Zwracamy się z apelem o pomoc dla rodziny brat Jana z Poznańskiego Bractwa Kurkowego. Od przypadkowej iskry spalił się warsztat samochodowy jego syna, pełen narzędzi i zabytkowych samochodów. Z czwórką dzieci, młodym jest bardzo trudno i po pożarze sytuacja rodziny stała się wręcz dramatyczna.

10.03.2021 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Czytaj więcej...

Do Bractw – członków Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

2021 rok jest rokiem wyborczym dla Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w którym winniśmy dokonać wyboru nowych władz Zjednoczenia i Okręgów wchodzących w jego skład, a także władz w Bractwach członkowskich Zjednoczenia. Z uwagi na pandemię koronawirusa znaleźliśmy się w stanie szczególnym, gdzie obowiązują obostrzenia wprowadzone przez Prezesa Rady Ministrów między innymi dotyczące spotkań dla takich organizacji jak nasze. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących zgromadzeń nie ma możliwości zwołania zjazdów wyborczych dla poszczególnych szczebli naszej organizacji. Poniżej przedstawiam wykładnię prawną jaka obowiązuje nasze stowarzyszenie wynikającą z decyzji Prezesa Rady Ministrów.

28.12.2020 r. W sprawie kalendarza na 2021 r.

Czytaj więcej...Szanowni przyjaciele z Bractw należących do Zjednoczenia KBS RP!
Mijający rok 2020 przerwał nić życia wielu Braci oraz boleśnie doświadczył naszą organizację. Epidemia stała się dla naszej działalności czasem próby, ze względu na zagrożenia epidemiczne większość zaplanowanych spotkań zostało odwołanych lub przeniesionych.

24.11.2020 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Czytaj więcej...

Szanowne Siostry I Bracia Kurkowi ZKBS R.P.

Będąc członkami Bractw Kurkowych wchodzących w skład Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej tworzymy jednocześnie wspólnie wielką rodzinę strzelców europejskich w ramach Europejskiej Organizacji Strzelców Historycznych - EGS. Nasze organizacje zarówno ZKBS R.P. jak i EGS w sposób szczególny dotknął czas pandemii z jaką wspólnie walczymy na całym świecie. Z uwagi na obostrzenia jakie nakładają władze poszczególnych państw europejskich działania naszych organizacji polegające między innymi na wspólnych spotkaniach czy zjazdach w obecnym czasie są wręcz niemożliwe. Dodatkowo planowanie działania na przyszłość na nadchodzący 2021 rok wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią stają się nieprecyzyjne i trudne do przewidzenia.

14.08.2020 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Czytaj więcej...

Pomimo wielu przeciwności związanych głównie z pandemią wirusa COVID-19, która wstrzymała proces postępowań sądowych, pojawiła się nadzieja na ostateczne dokonanie wpisu w KRS-ie nowych władz Zjednoczenia, wybranych na Kongresie Zjednoczenia w Słupi w 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ustalił termin rozprawy na dzień 29 września 2020 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Sądu.

Kontakt

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
(ZKBS RP)
Związek stowarzyszeń
rok powstania 1922

61-513 Poznań
ul. Hetmańska 101 / 1A
tel. fax. /0-61/ 834-28-41

NIP 778-13-75-648
KRS 0000166824

konto: WBK S.A. IV o. Poznań 23 1090 1476 0000 0000 4700 7533

O niesieniu brackiej pomocy

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. popiera inicjatywy zmierzające do pomocy naszym współbraciom lub ich rodzinom, dotkniętym przez nieszczęście. W przeszłości taka pomoc była niejednokrotnie udzielana. Odpowiadając na liczne zapytania informujemy, że zbiórką publiczną nie są zbiórki prowadzone drogą elektroniczną, jeżeli przekazywanie datków jest rejestrowane w postaci przelewu bankowego.

27.04.2020 r. Informacja strzelmistrza ZKBS RP

Czytaj więcej...

Witam szanownych Braci!

Zaplanowane imprezy w sezonie strzeleckim nie mogą być realizowane zgodnie z kalendarzem, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Proszę zatem o rozwagę w realizacji zaplanowanych w 2020 roku strzelań. Proponuję odwołać planowane strzelania 3-majowe i może również zielonoświątkowe – przekładanie terminu byłoby trochę niezręczne.

12.03.2020 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Czytaj więcej...

Szanowne Siostry, szanowni Bracia Kurkowi

Znaleźliśmy się w czasie, gdzie jako społeczeństwo poddawani będziemy egzaminowi z dyscypliny, zachowania i przestrzegania zasad współżycia społecznego w związku z toczącą się walką z epidemią koronawirusa.

31.01.2020 r. Komunikat Zarządu Zjednoczenia w sprawie Zjazdu Delegatów ZKBS RP.

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu w Pleszewie podjął uchwałę w sprawie miejsca i terminu Zjazdu Delegatów ZKBS RP. Zjazd Delegatów ZKBS RP odbędzie się w Ciechanowcu w dniach 27-28.06. 2020 r. w Okręgu Centralnym.

23.12.2019 r. Stanowisko Zarządu ZKBS RP

W nowej rzeczywistości, po Kongresie w Jarocinie, osoby niezadowolone z wyników przeprowadzonych tam wyborów, utworzyły organizację pod nazwą „Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich. Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej”, która nie ma nic wspólnego z naszym Zjednoczeniem Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, odtworzonym na pierwszym powojennym Kongresie Zjednoczenia, zwołanym w listopadzie 1991 r. w Poznaniu.

12.12.2019 r. Obrady Zarządu ZKBS RP w Pleszewie

Czytaj więcej...W czwartek, 12 grudnia br. w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie odbyło się wyjazdowe zebranie członków Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zebraniu przewodził Krzysztof Larski, prezes Zjednoczenia.

26.09.2019 r. Zebranie Zarządu ZKBS RP

Czytaj więcej...W czwartek, 26 września w siedzibie Bractwa Kurkowego w Rawiczu odbyło się wyjazdowe zebranie członków Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zebraniu przewodził Krzysztof Larski, prezes Zjednoczenia.

23.06.2019 r. Mistrz Zjednoczenia KBS RP

Czytaj więcej...W niedzielę 23 czerwca 2019 r. w Toruniu, w drugim dniu Zjazdu Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, odbył sie turniej o tytuł Mistrza Zjednoczenia oraz o tytuł Pierwszej Damy.