7.04.2020 r. Wsparcie dla szpitala we Wrocławiu

Na braci z Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia zawsze można liczyć! Jak nam przekazał brat Zbigniew Wierzbicki, Hetman Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia, 28 marca 2020 r. Zarząd tego Bractwa podjął decyzję o wsparciu walki z epidemią. Bracia przekazali kwotę 4.700 zł na rzecz szpitala przy ul. Koszarowej, który jest centrum walki z koronawirusem we Wrocławiu.

Przekazane środki pochodziły ze składek członkowskich. Dokonaliśmy wyboru tego, co jest dla nas wszystkich w tym momencie najważniejsze – stwierdził brat Hetman Wierzbicki.
W imieniu Zarządu Zjednoczenia wyrażam wyrazy uznania i szacunku. To kolejny przykład godny naśladowania.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.
Sekretarz Zjednoczenia
brat January Bątkiewicz