Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitesuk

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


VII OKRĘG ŚLĄSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego w Bytomiu * http://www.bkgb.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweGroduBytomskiego/
2 Kurkowe Bractwo Strzeleckie Miasta Ruda Śląska http://bractwokurkowe.rsl.pl/  
3 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie http://kurkowe.pl/ https://www.facebook.com/KbsPszczyna/
4 Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia we Wrocławiu   https://www.facebook.com/Bractwo-Kurkowe-Miasta-Wroc%C5%82awia-477906738940489/
5 Bractwo Strzeleckie w Żorach http://www.kbszory.pl/ https://www.facebook.com/kbszory/
6 Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika w Rybniku http://bractwokurkowe.rybnik.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweRybnik/
7 Bractwo Kurkowe Miasta Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach http://www.kbs.tgory.pl/ https://www.facebook.com/tarnogorskie.bractwo.kurkowe/
8 Bractwo Kurkowe „Husarz” we Wrocławiu http://www.bractwokurkowehusarz.wroclaw.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweHusarz/
9 Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice    
10 Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Raciborzu http://www.bractwokurkowe.cba.pl/ https://www.facebook.com/Raciborskie-Kurkowe-Bractwo-Strzeleckie-1886389781442826/
11 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mikołowie   https://www.facebook.com/bractwomikolow/
12 Głogowskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Głogowie http://bractwokurkowe.glogow.pl/  
13 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Nysie   https://www.facebook.com/Kurkowe-Bractwo-Strzeleckie-w-Nysie-331033443575553/
14 Katowickie Bractwo Kurkowe w Katowicach http://kbk.katowice.pl/  
15 Bractwo Strzeleckie w Głogówku http://bractwoglogowek.pl/ https://www.facebook.com/Bractwo-Strzeleckie-w-G%C5%82og%C3%B3wku-114349158903959/
16 Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego w Zabrzu https://bractwokurkowezabrze.org/ https://www.facebook.com/kurkowebractwozabrze/

 

9.05.2022 r. Wybory KBS w Pszczynie

Walne zebranie w KBS w PszczynieW Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Pszczynie nastąpiła zmiana warty we władzach. W sobotę 26 marca 2022 r., w historycznej siedzibie przy ul. Katowickiej w Pszczynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebrani podsumowali ostatni okres działalności i wybrali nowe władze na trzyletnią kadencję. Podsumowanie dotyczyło nietypowego, bo dwuletniego okresu spowodowanego ograniczeniami pandemicznymi i brakiem możliwości zorganizowania walnego zebrania w 2021 r.

W zebraniu uczestniczyło 24 członków zwyczajnych bractwa, na 27 uprawnionych. Członkowie zwyczajni, to członkowie, którzy dysponują biernym i czynnym prawem wyborczym na walnym zebraniu. Z głosem doradczym udział brali również członkowie honorowi i wspierający. Zebranie otworzył ustępujący Hetman Tadeusz Żyła, a przewodniczącym zebrania został Brat Dariusz Skrobol.
Kadencja ustępującego zarząd, przedłużona o jeden rok z powodu pandemii liczyła cztery lata. Zarząd pracował w składzie: Tadeusz Żyła Prezes ( Hetman), Michał Beck W-ce Prezes, Magdalena Piech Skarbnik, Edward Wójcik Sekretarz, Jerzy Piech Strzelmistrz, Teofil Kubis Zbrojmistrz, Bolesław Biolik Chorąży.
Podsumowania działalności Bractwa za mijający okres w imieniu ustępującego zarządu dokonał Hetman Tadeusz Żyła. Hetman po prawie dwudziestu latach członkostwa w bractwie i kilku kadencjach przewodzenia zarządowi postanowił od 1 marca zmienić swój status na członka honorowego, tym samym rezygnując z praw członka zwyczajnego. Sprawozdanie było pogłębione o całościowy przegląd działalności bractwa przez ostatnie dwudziestolecie. Przebudowa strzelnicy, rozwój działalności sekcji młodzieżowej i sukcesy sportowe, to tylko niektóre sukcesy w mijającej kadencji. Wobec pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu było wręcz formalnością.
Podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie, duże wsparcie materialne i finansowe, organizację różnych przedsięwzięć i reprezentację Bractwa i Pszczyny na ręce Hetmana Tadeusza Żyły pierwszy składa przewodniczący zebrania Brat Dariusz Srobol.
Kolejni mówcy dziękują i doceniają działalność ustępującego Hetmana i liczą na dalszy udział w życiu brackim jako Członka Honorowego Bractwa. Tym bardziej, że potencjał Brata Tadeusza jako Europejskiego Króla Strzelców Historyczny dla Bractwa jest bezcenny.
Po części zebrania przeznaczonej na podsumowanie mijającego okresu czas na wybór nowego zarządu i przyjęcie uchwał wyznaczających ramy działalności bractwa na kolejny rok.

Walne zebranie w KBS w Pszczynie

W pierwszej kolejności, zgodnie z statutem wybierany jest prezes zarządu (Hetman). I tu spora niespodzianka. Pierwszy raz w historii bractwa, w wyniku głosowania tajnego prezesem zostaje siostra Magdalena Piech. W skład nowego zarządu ponadto wchodzą siostry i bracia zaproponowani przez Hetmana: Roman Pająk, Dominika Bania, Wojciech Siekiera, Jerzy Piech, Władysław Frydel i Remigiusz Szlauer.
Zostaje również wybrana Komisja Rewizyjna w składzie: Aleksander Dudek, Andrzej Koźlicki i Damian Kubera.
Wybrano delegatów na walne zebrania okręgu śląskiego i walne zjednoczenia: Piotr Furczyk, Roman Pająk, Jerzy Piech i Edward Wójcik.
Zostały podjęte również uchwały określające wysokość składek członkowskich w tym i w kolejnym roku.
Na koniec zebrania podjęto uchwały o nadaniu tytułów honorowych, tytuł Króla Elekta AD 2022 dla Brata Dariusza Skrobola.
Bratu Edwardowi Kani, jednemu z założycielowi Bractwa, bardzo zaangażowanemu w remont odzyskanej w latach 90 tych strzelnicy nadano tytuł Członka Honorowego Bractwa.
Po kilku godzinach obrad zebranie zakończono, życząc nowemu zarządowi potrzymaniu dobrej passy w rozwoju bractwa.
Zarząd tego samego dnia spotkał się na swym pierwszym posiedzeniu, a Prezes Zarządu powierzył funkcje nowo wybranym członkom Zarządu. Nastąpiło ukonstytuowanie nowego Zarządu Bractwa.
„ w jedności siła”