17.04.2020 r. Wsparcie dla szpitala w Poznaniu

Kolejny bardzo dobry przykład dla innych Bractw ZKBS RP dali także bracia kurkowi z Poznania. Jak mnie poinformował Prezes Wiesław Łyczkowski, Poznańskie Bractwo Kurkowe w duchu solidarności z Białym Personelem walczącym z pandemią koronowirusa, przekazało kwotę 1.500 zł pochodzącą ze składek członkowskich na tzw. medyczne środki zabezpieczające.

Pieniądze zasilą konto Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

W imieniu Zarządu Zjednoczenia przekazuję słowa uznania i gratulacje.

Z brackim pozdrowieniem
Sekretarz Zjednoczenia
brat January Bątkiewicz