14.04.2020 r. Wsparcie dla szpitala w Gnieźnie

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie powiadomił nas, że w dniu 11.04.2020 na konto szpitala w Gnieźnie została przekazana kwota 1.000 zł w ramach zbiórki na zakup respiratora. Przekazane środki pochodziły od darczyńców, którzy odpowiedzieli na nasz apel z 23.03.2020 oraz z finansów własnych Bractwa.

Zarząd KBS oraz Król Kurkowy AD 2019 składają podziękowanie dla wszystkich osób, które włączyły się do zbiórki i wsparły naszą akcję.

Serdecznie dziękujemy za wyjątkowo szlachetną postawę Drodzy Bracia!

Z brackim pozdrowieniem
Sekretarz Zjednoczenia
brat January Bątkiewicz