17.01.2020. Uroczystości z okazji św. Sebastiana

b_300_221_16777215_0_0_images_2019_2020_Sebastian_800x588.jpgW katedrze królewskiej na Wawelu 17 stycznia odbyły się uroczystości ku czsi świętego Sebastiana, patrona bractw kurkowych. Zaskoczyła wszystkich wielka ilość braci w kontuszach. Byli przedstawiciele Tarnowa z królem Bogusławem Świątkiem „Venetorem” oraz marszałkami Tomaszem Wojcieszakiem i Witoldem Sudą i Gorlic z królem Grzegorzem Albrechtowiczem „Grzegorzem z Biecza” z marszałkami Markiem Wałęgą i Piotrem Potokiem. Był też starszy Bractwa w Gorlicach Józef Mendyka. Okręg Krakowski Bractw Kurkowych reprezentował prezes Jan Dziura-Bartkiewicz.

Z Niemiec przyjechał Wolfgang Rinschen – były król Strzeleckiego Bractwa Kurkowego im. św. Andrzeja w Velmede – Bestwig e.V. 1826 wraz liczną delegacją. Krakowskie Bractwo Kurkowe, gospodarza uroczystości reprezentowali m.in. starszy Bractwa Henryk Kusnierz ze swoimi zastępcami Józefem Hojdą i Kazimierzem Lorancem, król kurkowy AD 2019 Adam Rajpold "Casmirus" z marszałkami Dariuszem Kaczmarczykiem i Rafałem Kowalem.

Mszą świętą koncelebrowaną w królewskiej katedrze na Wawelu rozpoczęły się doroczne uroczystości pasowania na nowych braci kurkowych. Przewodniczył liturgii ks. prałat Jan Kabziński, honorowy brat kurkowy, kazanie wygłosił ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, kapelan Bractwa Kurkowego (pełen tekst kazania na stronie Bazyliki Mariackiej www.mariacki.com). Byli również ks. prałat Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry na Wawelu, ojciec Leon Pokorski (ofm), ks. Ryszard Honkisz i ks. płk Piotr Sroka, dziekan dekanatu wojskowego w Krakowie. Podczas uroczystości pasowani zostali na braci kurkowych: Marcin Furtak, Marek Dumański, Mariusz Rosnowski, Daniel Słowik, Marcin Słowik, Marian Przystał oraz Tomasz Zientarski.

Jedną z pierwszych osób, które złożyły gratulacje nowym braciom kurkowym, był dowódca wojsk lądowych DKL-COLąd gen. dywizji Sławomir Kowalski. W mszy świętej uczestniczyła również konsul generalna Republiki Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy.

Druga część uroczystości odbyła się na Celestacie. Po powitaniach starszego Bractwa Henryka Kuśnierza zabrał głos wiceprezydent EGS Andrzej Wegner, który razem z Zdzisławem Grzelką przekazali podpisane patenty rycerzom i oficerowi Orderu św. Sebastiana, następnie Józefa Wilmowskiego udekorowali krzyżem komandorskim Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, medalem oficerskim Adama Rajpolda, a rycerskim Dariusza Kaczmarczyka.

Król Adama Rajpold kilku osobom wręczył Guza Orazewicza a kilkudziesięci medale królewskie. W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości, byli księża celebrujący mszę świętą na Wawelu, z wyjątkiem ks.prałata Zdzisława Sochackiego, byli generałowie z Mieczysławem Bieńkiem, Sławomirem Kowalskim, Bogdanem Tworkowskim, Tomaszem Drewniakiem, liczne grono rzemieślników reprezentował Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, a kupców Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. W tym samym czasie Józek Hojda rozdawał książkę pt. Obrońcy Krakowa. Otrzymali je członkowie Bractwa wg listy oraz niektórzy zaproszeni goście.