Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

25.11.2022. XV Pielgrzymka na Jasną Górę

IMG 6925W piątek, 25 listopada 2022 roku do Częstochowy wyruszyła 15 już pielgrzymka członków krakowskiego Bractwa Kurkowego na Jasną Górę.

W tym roku, pod przewodnictwem króla kurkowego Jana Grzegorza Pacuta "Solidnego" i jego marszałków Piotra Pateckiego i Macieja Żółcińskiego. W grupie brackiej byli także kapłani od lat związani z Bractwem Kurkowym, kapelan ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie i ojciec Leon Pokorski, franciszkanin z klasztoru w Wieliczce, marszałek Bractwa Kurkowego w roku 2015.

Radę starszych krakowskiego Bractwa Kurkowego reprezentowali starszy Zdzisław Grzelka, podstarszy Marek Zuski, podskarbi Krzysztof Matzka, chorąży Krystian Grzybek, ceremoniarz Janusz Wójcik. Do Jasnogórskiej Królowej Korony Polskiej wybrali się również byli królowie kurkowi: Stanisław Dyrda AD 2004 "Unijny", Piotr Skalski AD 2005 "Podolanin herbu Suche komnaty", Jerzy Turbasa AD 2006 "Trzeci", Tadeusz Ryś AD 2008, "Niezłomny". W sumie pojechało 45 osób.

Pobyt na Jasnej Górze rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Pani". Wcześniej, w zakrystii serdeczne powitania z zaprzyjaźnionymi z Bractwem ojcami Paulinami: Eustachym Rakoczym, kapelanem Rycerzy Rzeczypospolitej, Honorowym Bratem Kurkowym i Grzegorzem Prusem, wieloletnim przeorem krakowskiej Skałki, z którym w roku 2015 pielgrzymowaliśmy do sanktuariów paulińskich na Węgrzech. Przypomnijmy, że zakon paulinów został założony przez bł. Euzebiusza z Ostrzyhonia w roku 1250.

Mszę świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił oraz kazanie wygłosił ks. inf. Dariusz Raś. W nabożeństwie aktywnie uczestniczyli bracia kurkowi: prof. Andrzej Szumański miał pierwsze czytanie, ojciec Leon Pokorski odczytał odpowiedni fragment Ewangelii Świętej, Stanisław Dyrda odczytał modlitwę wiernych, a akt zawierzenia król kurkowy Jan Grzegorz Pacut.
Oto słowa modlitwy wiernej przygotowanej przez króla kurkowego Stanisława Dyrdę:
1. Jasnogórska Pani
Modlimy się za papieża Franciszka, byśmy zasłuchani w Jego nauczanie i wptarzeni w Twój obraz odczytywali wolę bożą w dzisiejszych znakach czasu

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie
2. Królowo Polski
Prosimy Cię o obfitość łask dla duchowych przewodników naszego narodu za ojców paulinów w rocznicę 550 lecia przybycia do Polski

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie
3.Matko kapłanów, wejrzyj na celebransa dzisiejszej liturgii, księdza infułata Dariusza Rasia, społ koncelebrującego ojca Leona Pokorskiego, a także na honorowego naszego brata ojca Estachego Rakoczgo, a przede wszystkim za duchowo obecnego teraz z nami kapelana seniora krakowskiego Bractwa Kurkowego księdza infułata Jerzego Bryłę,
Maryjo przymnażaj im wytrwałości w dawaniu świadectwa prawdy o Twoim zmartwychwstałym synu.

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie
4.Najlepsza z matek, w czasie gdy wojna toczy się za progiem naszego ojczystego domu Bractwo Kurkowe z Krakowa przybywa do Ciebie z ufnością, prosząc o zachowanie nas od wojny, o pomyślność dla naszej Ojczyzny, prosząc o obfitość łask dla tych naszych braci kurkowych, którzy czynnie i finansowo wspierali akcję humanitarną dla szpitala psychiatrycznego w Kulparkowie na Ukrainie

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie
5.Pani Jasnogórska, wejrzyj z wysokości tronu swojego i błogosław Królowi Janowi Grzegorzowi Pacutowi "Solidnemu" oraz marszałkom Maciejowi Żółcińskiemu i Piotrowi Pateckiemu, Maryjo, weź w opiekę cały zarząd Bractwa na czele z prezesem Zdzisławem Grzelką, bądź opiekunką uczniów i młodzieży ze szkół imienia Bractwa Kurkowego w Krakowie i Niepołomicach. Wprowadź w bramy niebios wszystkich zmarłych królów, marszałków, braci kurkowych wraz z członkami naszych rodzin.

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie
Czarna Madonno, wejrzyj w nasze serca i zbierz wszystkie nasze najskrytsze podziękowania i prośby, radości i smutki, obawy i niepewności dnia jutrzejszego. Zanieś je przed boży tron i wstawiaj się za nami, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nas wszystkich.

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

Oto tekst oddania przygotowany przez ojca Eustachego Rakoczego, a odczytany przez króla kurkowego Jan Grzegorza Pacuta:
Królowo Korony Polskiej, najdostojniejsza strzelecka zwierzchniczko, ja Jan Grzegorz Pacut "Solidny", tegoroczny król krakowskiego Bractwa Kurkowego ze swoimi marszałkami: Maciejem Szczęsnym Żółcińskim i Piotrem Pateckim, z całą bracią kurkową i naszymi rodzinami stajemy przed Tobą Jasnogórska Królowo Korony Polskiej, dzisiaj kontynuując szlachetne zwyczaje naszych poprzedników składamy Tobie nasze serca i prosimy Cię, miej w swojej opiece naszą służbę Bogu i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Pod Twoją opiekę uciekamy się. Uproś nam do końca życia wierność sztandarom Rzeczypospolitej.
Święty Janie Pawle Wielki nasz wspaniały współbracie módl się dzisiaj za nami! Amen.

Po mszy świętej kolejne przeżycia. W Sali Rycerskiej na Jasnej Górze król kurkowy Jan Grzegorz Pacut z marszałkami Maciejem Żółcińskim i Piotrem Pateckim wręczyli uczestnikom pielgrzymki pamiątkowe ryngrafy. Wśród tych, którzy je otrzymali byli również: ojciec Eustachy Rakoczy, ojciec Grzegorz Prus, przeor klasztoru na Skałce ojciec Mariusz Tabulski i ojciec Leon Pokorski (OFM).

Na codzienny Apel Jasnogórski zameldowaliśmy się kilka minut przed czasem. W zakrystii dużo ojców paulinów, był czas na krótkie rozmowy i już wchodzimy do Kaplicy Cudownego Obrazu. Rozważania apelowe wygłosił nasz kapelan ks. inf. Dariusz Raś.

1. Maryjo, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jasnogórska Pani, Królowo Polski i Matko Zawierzenia. My, pielgrzymi, a wśród wielu członkowie istniejącego od XIII wieku Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” w Krakowie pragniemy w ten piątkowy, przedadwentowy wieczór popatrzeć w Twoje matczyne oblicze, aby w nim ujrzeć siebie.
Twoja obecność w ikonie Czarnej Madonny na Jasnej Górze od 1382 roku to dla licznych pokoleń Polaków źródło siły, odwagi, męstwa i inspiracja dla dróg życiowych. W XXI wieku, pełnym niespodzianek i niepokojów jesteś dla nas tym bardziej Gwiazdą Przewodnią. Bracia Kurkowi, razem ze swoimi rodzinami i przynoszą Ci swoje osobiste sprawy, swojego ukochanego miasta Krakowa i Ojczyzny naszej ufając Twojej opiece. Wraz z Tobą patrzymy ufniej na bieżące wydarzenia, te dalekie i te bliskie, własne i naszych bliźnich - jak modlił się św. Jan Paweł II w 1979 roku w tym miejscu: „Czuwać — to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Mieć wyostrzoną świadomość wartości, jakie zawierają się w życiu każdego człowieka po prostu przede wszystkim dlatego, że jest człowiekiem. Dlatego, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga samego, dlatego, że został odkupiony Krwią Chrystusową. Czuwać — to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Pamiętać za siebie i bardzo często, z reguły, za drugich. Za rodaków. Za bliźnich” (Rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego na Jasnej Górze, 1979).

2. „Pamiętać za siebie i bardzo często, z reguły, za drugich”: wedle tej myśli w ostatnich miesiącach Bracia Kurkowi z Krakowa zainspirowali do pomocy na rzecz potrzebujących w Ukrainie także braci z Europy, szczególnie z EGS-u (Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych). Ta wielka ofiarność wielu braci pozwala na zabezpieczenie przed skutkami wojny m. in. Szpitala Psychiatrycznego w Kulparkowie we Lwowie. Bardzo dziękujemy przed Tobą Maryjo za naszą służbę Ojczyźnie i sąsiadom w potrzebie w nowym kontekście historii.
Nie przypadkiem w modlitwie strzelców historycznych, którym patronuje św. Sebastian wołamy do Boga: „Daj nam czyste serce, Panie, abyśmy się wzajemnie miłowali i abyśmy pozostali czystymi i jasnymi we wszystkim co robimy i mówimy. Spraw, abyśmy jako bracia i siostry strzelcy, przyjęli wartości i zasady, które wpoiłeś w każde ludzkie serce. Pozwól nam uczestniczyć w dalszym rozwoju naszej Wspólnoty Strzeleckiej, żeby każdy żyć mógł w pokoju i szczęściu. Uczyń nas obrońcami Twego Kościoła, również, gdy ten wymaga od nas dużego poświęcenia. Pozwól nam pozostać wiernym w służbie miłości do naszych braci i sióstr.”

3. Prosimy Cię Maryjo, Czarna Madonno, wysłuchaj nasze pokorne prośby i tych wśród których do Ciebie przychodzimy. Wysłuchaj nas, Maryjo, najlepsza z Matek w przededniu czasu nowego Adwentu. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej stajemy dziś u Twego tronu polecając Twojej opiece sprawy pokoju na świecie, w Ojczyźnie, a szczególnie w Ukrainie. Miej w opiece nasze bractwo, naszych chorych, w tym księdza infułata Jerzego Bryłę, który nieprzerwanie przez ponad 30 lat był u nas kapelanem, naszego brata honorowego, ojca paulina Eustachego Rakoczego, kapelana Rycerzy Rzeczypospolitej. Modlimy się przed Twoim Cudownym Obrazem w intencjach wszystkich
pątników tu obecnych i łączących się z nami poprzez media. Kochamy Cię Maryjo i dziękujemy za twoje czuwanie nad nami i przemożne wstawiennictwo u Boga, który jest miłością i uczy nas wciąż bezinteresownej miłości. Módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Król kurkowy Jan Grzegorz Pacut "Solidny" przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej odczytał akt zawierzenia:

Pani Jasnogórska! Matko Boża! Królowo Polski!

Jak przed wiekami Król Jan Kazimierz padłszy na kolana przed Twym cudownym obrazem w katedrze lwowskiej i ogłosił Cię Królową Korony Polskiej oraz powierzył Tobie pod opiekę swój kraj, a po upływie kilku wieków, Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński tu na Jasnej Górze przed cudownym obrazem Twoim Maryjo po raz drugi odnowił akt zawierzenia, tak my dziś stajemy tu na Jasnej Górze przed Twoim obliczem.
Maryjo, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych. Zachowując te wydarzenia głęboko w sercu, chcemy Tobie Maryjo powiedzieć i ponowić zawierzenie:

Ja Król Kurkowy AD 2022 Jan Grzegorz Pacut, wraz z marszałkami Piotrem Pateckim i Maciejem Żółcińskim, oraz pielgrzymujący krakowscy Bracia Kurkowi wraz z naszymi rodzinami, przychodzimy do Ciebie, jako następcy naszych odważnych przodków umiłowanej ojczyzny, którym przyświeca dewiza: Bóg, Honor, Ojczyzna. Stajemy dziś przed Twoim Obliczem, w obecności wszystkich Aniołów i Świętych, aby dokonać aktu zawierzenia nas wszystkich tu zebranych, Twojemu Niepokalanemu Sercu, Maryjo, w zjednoczeniu z Sercem Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Twojej pomocy przyzywamy. Królowo Polski, Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystko co robimy, nasze cierpienia, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wolę i wolność, każdą chwilę naszego życia, całe nasze jestestwo. Bądź nam Matką! Hetmanko i Pani Jasnogórska, miej w opiece cały świat, a szczególnie nasz umiłowany kraj – Polskę, Krakowskie Bractwo Kurkowe, nasze domostwa i cały lud wierny.
O Matko łagodnego i pokornego Serca, niech Twoje Serce przemieni i uświęci serca nasze, aby były odbiciem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Twojego Syna. Proszę Cię Pani Jasnogórska, uczyń każdą chwilę naszego życia aktem miłości do Boga i Jego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa. Prosimy upraszaj nam wszystkim u Syna Twego łaski, abyśmy tych przyrzeczeń dochowali i w wierze wytrwali. Tak nam dopomóż Bóg.

Prosimy Cię Matko o pokój dla Ukrainy.

Amen!

Król Kurkowy A.D. 2022 Jan Grzegorz Pacut „Solidny”
z marszałkami Piotrem Pateckim i Maciejem Żółcińskim
oraz członkowie 14 pielgrzymki Krakowskiego Bractwa Kurkowego

Około północy, szczęśliwie wróciliśmy z pielgrzymki.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Zarząd OK:
Jan Dziura-Bartkiewicz – prezes


  VIII. OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie http://bractwo-kurkowe.pl/pl/  https://www.facebook.com/750TSBK/ 
2. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/   
3. Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/   
4. Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach    
5. Lubelskie Bractwo Strzelców Kurkowych