Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

16.11.2022. Kolejny transport darów dla Ukrainy

IMG 6733Peter Olaf Hoffmann, sekretarz generalny EGS (Europejska Wspólnota Strzelców Historycznych) i Michael Schwinge, szef niemieckiej organizacji turystycznej KultourNatour z Nadrenii Północnej Westfali są inicjatorami akcji pomocowej, jaka za pośrednictwem krakowskiego Bractwa Kurkowego trafia do pogrążonej w wojnie Ukrainy.

15 listopada br. po raz kolejny przyjechali autobusem wypełnionym darami. Delegacja niemiecka (15 osób) spotkała się z wójt Zabierzowa Elżbietą Burtan i vice konsulem Niemiec w Krakowie Dagmar Hillebrand. Był tez starszy Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka i prezes Okręgu Krakowskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Jan Dziura-Bartkiewicz.

Bractwo Kurkowe, to organizacja o historycznym rodowodzie, jedna z najstarszych w Europie, która jest zrzeszona w wielkiej brackiej rodzinie EGS i wraz z Czechami, Słowakami, Wegrami, Chorwatami, Ukraincami, Litwinami i Gruzinami wchodzi w skład Regionu V. Jak wiadomo protektorem EGS jest Karl von Habsburg-Lothringen, tytularny władca Arcyksięstwa Austrii, prezydentem EGS jest książe Karol-Luis de Merode. Starszy krakowskiego Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka, pełniący również funkcję wiceprezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP od dawna jest w zażyłych stosunkach z Peterem Olafem Hoffmannem, wiec po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej od razu zwrócił się z apelem do bractw zrzeszonych w EGS o pomoc dla Ukrainy.

Już w marcu tego roku, tuż po wybuchu konfliktu, do Krakowa przyjechał Peter Olaf Hoffmann i Michaelem Schwinge. Przyjechali autobusem wypełnionym darami. Dzięki świetnym kontaktom z podkrakowską gminą Zabierzów, której wójt Elżbieta Burtan zaoferowała, jako tymczasowy magazyn, nowo wybudowaną remizę OSP w Rudawie zostały nawiązane relacje, które utrzymywane są do dziś. Korzystają na tym wszyscy, szczególnie Ukraińcy. Gmina Zabierzów od pierwszych dni wojny przyjmowała i nadal przyjmuje uchodźców. W miesiącach wiosennych i letnich było to nawet kilkaset osób. W tej chwili w starym budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie mieszka nadal 30 kobiet z dziećmi z Chersonia, Mariupola.

Magazyn w nowej remizie działał przez kilka miesięcy. Potem strażacy z OSP w Rudawie dostali w prezencie od miasta Dormagen samochód gaśniczy, dzięki któremu, 11 listopada br zostali wpisani do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ten samochód jest ważny dla gminnego centrum ratowniczo-gaśniczego, gdyż charakteryzuje się znakomitymi walorami technicznymi, a najważniejsze, że ma pojemnik na prawie 3 tys.litrów wody, co zdecydowanie wyróżnia go spośród innych pojazdów strażackich w tej gminie. Jak twierdzi prezes OSP w Rudawie Marcin Cieślak, już po wpisaniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ochotnicy z Rudawy wezwani zostali do gaszenia płonącego auta na stacji benzynowej w Zabierzowie.

Samochód gaśniczy zajął należne mu miejsce w remizie, a magazyn pomocowy przeniesiono do starej remizy w rynku. To skomplikowało o tyle sprawę, że nie mogą tam podjechać ciężkie samochody, więc trzeba sporo wysiłku aby transporty rozładować i przenieść rzeczy nowego magazynu. Przekonali się o tym mieszkańcy Dormagen, którzy przyjechali z Peterem Olafem Hoffmannem i Michaelem Schwinge, bo razem z ochotnikami z OSP Rudawa musieli rozładować cały autobus. Na szczęście wielkie paki z medykamentami udało się poprzewozić wózkiem tzw. paleciakiem.

Tu należy jeszcze wtrącić kilka zdań o współpracy z miestem Dormagen. Pod koniec kwietnia br do Zabierzowa przyjechał duży transport darów z niemieckiego miasta Dormagen (dwa busy i wielki autobus). Z darami tymi przyjechał burmistrz Dormagen Erik Lierenfeld. To był prawdziwy przełom w akcji pomocowej. Erik Lierenfeld (pełniący funkcję drugą kadencję) burmistrz Dormagen zobaczył w jakich warunkach żyją uchodźcy z Ukrainy w gminie Zabierzów. Był w Rudawie i w Rząsce. Spotkał się z wójt gminy Elżbietą Burtan. Gościliśmy go w Celestacie i naszej brackiej siedzibie przy ul. Topolowej. Skutek jest taki, że Dormagen przysłało sporo darów dla Ukraińców i podarowało auto gaśnicze druhom z OSP w Rudawie.

W niedzielę 8 maja uczestniczyliśmy w uroczystości przekazania strażackiego auta w Dormagen. Burmistrz miasta Dormagen Erik Lierenfeld wręczył kluczyki do auta pani wójt Zabierzowa Elżbiecie Burtan. Wszystkie dokumenty auta przekazał szef straży pożarnej w Dormagen Bernd Eckhardt przedstawicielom gminnej straży w Zabierzowie Marcinowi Cieślakowi, prezesowi OSP w Rudawie i Przemysławowi Sitarskiemu komendantowi gminnemu OSP. Po kilku dniach auto było już w Rudawie. Ta współpraca trwa nadal, czego dowodem jest obecna wizyta mieszkanców Dormagen.

Wspaniałą współpracę krakowskiego Bractwa Kurkowego widać również w relacjach z Bractwem ST. ANDREAS Velmede-Bestwig. W Velmede-Bestwig żyją i działają nasi przyjaciele Therese Piechocinski i jej mąż Wolfgang Rinschen. To oni są sprężynami nakręcającymi pomoc niemieckiego Bractwa dla Ukrainy. Należący do Bractwa ST. ANDREAS Velmede-Bestwig Wolfgang Rinschen był królem, a jego żona Terese Piechocinski, zgodnie z tutejszymi zwyczajami - królową. Od wielu lat przyjeżdżają do Krakowa. Byli na naszych balach królewskich np. w Wieliczce. Od początku agresji Rosji na Ukrainę organizują pomoc humanitarną dla Ukrainy. Ta pomoc przechodzi za naszym, krakowskiego Bractwa Kurkowego pośrednictwem. Bractwo ST. ANDREAS Schützenbruderschaft Velmede-Bestwig 1826 e.V na pomoc Ukrainie zebrało już ok. 50 tyś. euro.

Peter Olaf Hoffmann i Michael Schwinge to znakomici ambasadorzy akcji pomocowej dla Ukrainy. Podkreślili to podczas spotkania w Urzędzie Gminy Zabierzów zarówno wicekonsul Niemiec w Krakowie Dagmar Hillebrand i starszy Bractwa Kurkowego w Krakowie Zdzisław Grzelka. Wójt Elżbieta Burtan zapewnia, że w gminie nadal gości i będzie gościć uchodźców z Ukrainy. Podkreśliła też, że środki finansowe oraz dary rzeczowe pomagają gmninie w zapewnieniu odpowiedniej opieki dla wszystkich potrzebujących.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


VIII OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie * http://bractwo-kurkowe.pl/pl/ https://www.facebook.com/750TSBK/
2 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/  
3 Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/