Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

14.10.2022. Święto Edukacji Narodowej

22 10 14 Dzień Nauczyciela14 października to w Polsce Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Powszechnie znany też jako Dzień Nauczyciela, jest okazją do wyrażenia wdzięczności pedagogom, którzy prowadzili i prowadzą dzieci i młodzież przez całą ścieżkę edukacji.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

W Szkole Podstawowej nr 38 w Krakowie noszącej imię Bractwa Kurkowego, w Dniu Edukacji Narodowej, 14 października 2022 r. pierwszoklasiści mieli wielkie święto. Złożyli uroczyste ślubowanie. W tej szkole kształcącej prawie 700 uczniów, aż 100 to pierwszoklasiści.

Z-ca dyrektora szkoły Agnieszka Kaniecka, z gronem pedagogicznym oraz rodzicami serdecznie witała przybyłych na ślubowanie klas pierwszych braci kurkowych, króla kurkowego Jana Grzegorza Pacuta, marszałków Macieja Żółcińskiego i Marka Trzaskę, farynarza Grzegorza Adamskiego i szczególnie mile witanego absolwenta tej szkoły sprzed wielu lat - podstarszego Marka Zuskiego. Bracia kurkowi jak zwykle przyszli ze słodyczami dla najmłodszych uczniów.
Dla nauczycieli serdeczności z okazji święta.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


VIII OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie * http://bractwo-kurkowe.pl/pl/ https://www.facebook.com/750TSBK/
2 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/  
3 Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/