Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

18.09.2022. Grzegorz Adamski królem Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych

18 09 2022 Krol okreguNa strzelnicy na Pasterniku w Krakowie odbyły się tradycyjne jesienne strzelania o klejnoty króla kurkowego i marszałków. Gości powitał starszy Bractwa Kurkowego w Krakowie Zdzisław Grzelka.

 

Wspomniał o tym, że ta bracka uroczystość przypada w okresie szczególnym. W Wielkiej Brytanii nastąpiła zmiana głowy państwa. Zmarła królowa Elżbieta II, która panowała przez ostatnich 70 lat. Jej następcą został Karol III.


Od ponad 200 dni za naszą wschodnią granicą Ukraina bohatersko broni się przed agresją Rosji. W miarę swoich możliwości pomagamy Ukrainie wspomagając jej mieszkańców darami rzeczowymi oraz opiekując się ukraińskimi rodzinami, które uciekły przed wojną do naszego kraju. Pośredniczymy również w koordynowaniu pomocy, która płynie do Ukrainy od bractw strzeleckich zrzeszonych w EGS.


A nasze Bractwo nieustępliwie stara się o budowę w Parku Strzeleckim w Krakowie przy ul. Lubicz strzelnicy. Na razie mało skutecznie.


Starszy Bractwa powiedział, że 15 września br. odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze krakowskiego bractwa. Wyróżniono braci z najdłuższym stażem okolicznościowymi dyplomami. Należą do nich m.in. Aleksander Adamski (50 lat), Andrzej Zamarski i Jan Okoński (45 lat), Kazimierz Łodziński (40 lat).


Zdzisław Grzelka powitał uczestniczących w jesiennym strzelaniu: gen. bryg, SG Stanisława Laciugę, komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, którego uhonorował medalem pamiątkowym wydanym na 750-lecie powstania krakowskiego Bractwa Kurkowego, płk Marka Marcisza, zastępcę komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ppłk Piotra Ciapkę szefa sztabu 6. Brygady Powietrznodesantowej, liczne grono generałów rezerwy naszych braci honorowych: generała Mieczysława Bieńka, gen. bryg. Andrzeja Guta, gen. bryg. Bogdana Tworkowskiego, gen.bryg, pil. Tomasza Drewniaka.
Byli także: radni miasta Krakowa Andrzej Hawranek i Marek Sobieraj, z-ca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej w krakowskim magistracie Rafał Perłowski, dyrektor Muzeum Krakowa dr Michal Niezabitowski i kustosz Oddziału MK Celestat Małgorzata Niechaj. Z Pszczyny przyjechał Tadeusz Żyła, król Europejskich strzelców Historycznych AD 2006-2009 z żoną Marią, która była królem Bractwa Kurkowego w Pszczynie. Tarnowskie Bractwo Kurkowe reprezentowali król kurkowy Stanisław Barnaś z marszałkiem Grzegorzem Mądlem i Piotrem Kubą Fijasem oraz wiceprezesem Bractwa Romanem Korczakiem. Z Dolska z Okręgu Poznańskiego przyjechał Mieczysław Ciszewicz. Nie zabrakło naszych wiernych przyjaciół z Krakowa: Wiesława Jopka, prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i Janusza Kowalskiego, prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.


Triumfatorem strzelań honorowych został Marcin Nowak, członek zarządu Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Zdobył on najpierw puchar w kategorii VIP, śród generałów i przedstawicieli służb mundurowych wygrał ppłk. Piotr Ciapka, szef szkolenia 6. Brygady Powietrzodesantowej, a wśród królów Maria Żyła z Pszczyny. W rywalizacji o superpuchar prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego najlepszym okazał się Marcin Nowak.
Nagrodę króla kurkowego Jana Grzegorza Pacuta i marszałków Macieja Żółcińskiego oraz Piotra Pateckiego zdobył Janusz Wójcik, ceremoniarz w krakowskim Bractwie Kurkowym.


W strzelaniu o tytuł króla Okręgu Krakowskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP wygrał Grzegorz Adamski z Krakowa, który w przeszłości był 4 razy marszałkiem Okręgu. Tytuły marszałków Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych wystrzelali: Mateusz Bartkiewicz z Krakowa i Grzegorz Mądel z Tarnowa.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


VIII OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie * http://bractwo-kurkowe.pl/pl/ https://www.facebook.com/750TSBK/
2 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/  
3 Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/