Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitesuk

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


VIII OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie * http://bractwo-kurkowe.pl/pl/ https://www.facebook.com/750TSBK/
2 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/  
3 Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/  

 

27.10.2021 Krakowski Hubertus po raz 27

Hubertus_3.jpgŚwiętowali myśliwi. Z Krakowa i okolic. Najpierw była msza święta w Bazylice Mariackiej koncelebrowana przez ks. inf. Dariusza Rasia, archiprezbitera Bazyliki Mariackiej. W nawie głównej świątyni stanęło sto pocztów sztandarowych kół łowieckich z Małopolski. W czasie celebry poświęcono sztandar Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Krakowskiego. Potem nastąpił przemarsz wokół Rynku Głównego, ul. Floriańską, Basztową, Lubicz do Parku Strzeleckiego, gdzie odbyła się część oficjalna święta z wręczeniem odznaczeń i biesiada łowiecka.


W uroczystości uczestniczyło 22 braci kurkowych w kontuszach. Była najwyższa reprezentacja  z królem kurkowym Adamem Rajpoldem "Casmirusem" z marszałkami Rafałem Kowalem i Dariuszem Kaczmarczykiem, prezesem Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych Janem Dziura-Bartkiewiczem z królem Okręgu Krakowskiego Markiem Długoszem, starszym krakowskiego Bractwa Kurkowego Zdzisławem Grzelką z podstarszymi Markiem Zuskim i Lechem Sobieszkiem i ceremoniarzem Januszem Wójcikiem. Wisienkę na torcie dopełnił poczet sztandarowy, występując w składzie: chorąży Krystian Grzybek, asysta- Michał Dudziewicz i Zdzisław Zimny. Wielu z braci kurkowych to myśliwi. W pięknej uroczystości mieliśmy okazję uczestniczyć. Wiwat Myśliwi!

Hubertus_1.jpgHubertus_2.jpgHubertus_3(1).jpgHubertus_4.jpgHubertus_5.jpgHubertus_6.jpgHubertus_7.jpgHubertus_8.jpg