Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
plenfrdeitrues

17.09.2021. Zdzisław Grzelka wybrany Starszym Bractwa Kurkowego w Krakowie

b_183_200_16777215_0_0_images_2021_21-09-17_WalWybKra_WalWybBrac_22.jpgW czwartek, 16 września 2021 r. w Celestacie, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze krakowskiego Bractwa Kurkowego. Starszym Bractwa wybrano Zdzisława Grzelkę.

Walne zebranie Bractwa Kurkowego obradowało po rocznej przewie spowodowanej lockdownem w Polsce z powodu pandemii Covid-19. Zebranie prowadził prof. Andrzej Szumański.

Na początku chwilą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim czasie braci kurkowych: Jana Kosmowskiego, Tadeusza Szafranka, Szymona Kohuta, Jarosława Marchwickiego i Janusza Michalczaka, a także pozostających w kręgu przyjaciół Bractwa Karolinę Kaczorowską, wdowę po ostatnim prezydencie RP na Wychodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim oraz prałata Zdzisława Sochackiego, proboszcza wawelskiego.

Kilku braci, m.in. Marek Ziemianin i Rafał Wolfram, odebrało dyplomy dziękczynne za przekazanie na rzecz Bractwa 1 proc. z podatku, a król kurkowy Adam Rajpold z marszałkami Rafałem Kowalem i Dariuszem Kaczmarczykiem uhonorowali kilkunastu braci m.in. prof. Kazimierza Flagę, Grzegorza Adamskiego, Andrzeja Czekaja, Reginalda Sas-Jaworskiego, Wojciecha Ogonowskiego, medalami królewskimi.

Ustępujące władze otrzymały absolutorium.

Decyzją Walnego Zgromadznie Bractwa Kurkowego w Krakowie ustępujący Starszy Bractwa Henryk Kuśnierz otrzymał godność Starszego Honorowego Bractwa Kurkowego w Krakowie. Godnością Braci Honorowych Walne Zgromadzenie obdarzyło prof. Andrzeja Gołasia, byłego prezydenta Krakowa oraz gen. dyw. w stanie spoczynku Sławomira Kowalskiego, byłego dowódcę Komponentu Lądowego w Krakowie, profesora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

W najważniejszym głosowaniu wieczoru dotyczącym wyboru starszego Bractwa Kurkowego w Krakowie Zdzisław Grzelka wygrał rywalizacje z prof. Czesławem Dźwigajem stosunkiem głosów 73:70.

W kolejnych głosowaniach Walne Zebranie zdecydowało, że w skład Rady Starszych Krakowskiego Bractwa Kurkowego wejdą: Marek Zuski, Grzegorz Adamski, Janusz Chwajoł, Krystian Grzybek, Krzysztof Macka, Tomasz Nowak, Reginald Sas-Jaworski, Lech Sobieszek, Marek Trzaska, Janusz Wójcik i Krzysztof Wójcik. W skład Rady Starszych z urzędu wczodzi również, do zakończenia swojej kadencji, krół kurkowy Adam Rajpold.

Walne Zgromadzenie wybrało także Wizytarorów Bractwa Kurkowego: zostali nimi: Jerzy Kuzak, Krzysztof Rybka, Jan Sas, Andrzej Zborowski i Maciej Żółciński. W skałd intygatorów (sąd bracki) weszli prof. Andrzej Szumański, Jan Adam Księżyk i Rafał Kowal.

Walne Zgromadzenie Bractwa wybrało też delegatów na Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckiech RP. Zostali nimi: Rafał Wolfram, Tomasz Nowak, Zdzisław Grzelka, Marian Satała, Krzysztof Wójcik, Marek Zuski, Janusz Wójcik, Ryszard Maślanka, Marek Trzaska, Marek Długosz i Marcin Słowik.

Deladatami do Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych wybrano: Marka Zuskiego, Janusza Wójcika, Rafała Wolframa, Grzegorza Adamskiego, Grzegorza Bartkiewicza, Tomasza Nowaka, Zdzisława Zimnego, Mateusza Bartkiewicza, Jerzego Gałczyńskiego, Bartosza Brlińskiego i Krzysztofa Koska.