28.11.2019 r. Jan Świgost - prezesem Okręgu Śląskiego

Delegaci Bractw Kurkowych Okręgu Śląskiego wybrali nowego Prezesa Okręgu Śląskiego, którym został Jan Świgost.
Protokół z odbytego zebrania podpisany został przez: Piotra Furczyka, Sekretarza Okręgu Śląskiego, protokolanta Zebrania oraz Piotra Kurka, Przewodniczącego Zebrania.
Pozdrawiam, Jan Świgost.